Návrat elitismu

Teorie zvýhodněných a zbytku společnosti

Přinášíme první text z třídílné série zabývající se problémem elit v současné společnosti. Jde o pokus najít zdroje tohoto specifického uvažování o politice, ale také o odpověď na otázku, jak teorie elit ovlivnila myšlení v Československu šedesátých a sedmdesátých let 20. století. A jaký význam má studium elit pro současnost?

„Tohle je třídní válka… A je to třída bohatých, moje třída, která ji vede a vítězí v ní,“ ­uvedl pro New York Times v roce 2006 americký miliardář Warren Buffet. V jistém smyslu tak shrnul jádro problému současné doby: nerovnost a z ní vycházející politickou nestabilitu, která hraničí v mnoha ohledech se stavem války. Společnosti jsou rozdělené, panuje v nich nejistota a roste napětí mezi jednotlivými třídami. Nad nimi se však tyčí sociální vrstva, které se to jaksi netýká: úzká skupina nejbohatších miliardářů, kteří formují novou elitu. Upevnění tohoto uspořádání pravděpodobně přišlo s ekonomickou krizí z roku 2008. Jakým způsobem na ni reagovala globální ekonomika? Na jednu stranu je možné říct, že poklesl počet extrémně chudých v globálním měřítku – z devatenácti na devět procent. Na druhou stranu poklesl příjem středních vrstev, a to hlavně v takzvaných rozvinutých zemích. Ztenčila se tak třída, která byla hlavním pojítkem dnes již klasického liberálního …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky