Ondřej Lánský

články autora

Na vrcholu pyramidy

Oligarchie, elity a společnost

Teorie elit ve službách politiky?

Normalizační kritika expertních týmů

Návrat elitismu

Teorie zvýhodněných a zbytku společnosti

Změna étosu

K jednotě politiky a jednání