András Cséfalvay: A Case of Pluto

András Cséfalvay: A Case of Pluto

Na první pohled se může zdát, že vyloučení Pluta z množiny planet vychází z vědeckého konsenzu, tedy že jde o záležitost základní klasifikace. Nicméně vytváření faktů za účelem lepšího přístupu ke světu se mi jeví jako upřímnější snaha než odhalování „skutečných“ vztahů, jak to předkládají vědečtí popularizátoři. Vzniká tak otázka monopolizace a dominantní interpretace světa, v níž se většina cítí být nereprezentována a vyloučena a v důsledku toho spiklenecky vytváří svou vlastní, často nepoužitelnou pravdu. Vzhledem k tomu, že následkem odhalení vlastní slabosti může vzniknout hlubší důvěra, navrhuji Mezinárodní astronomické unii, aby své rozhodnutí zvrátila a zahrnula Pluto zpět mezi planety.

András Cséfalvay (nar. 1986) je absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Prošel Katedrou malby a jiných médií Daniela Fišera a Ateliérem multimediální tvorby Anny Daučíkové. V roce 2009 obdržel Cenu Oskára Čepana pro slovenské výtvarníky do 35 let. Ve své tvorbě, jež na sebe nejčastěji bere podobu videoartu, se zaobírá zejména problematikou technizace a administrativizace přemýšlení a emocí. Vytváří fikce, ve kterých zkoumá alternativní podoby přítomnosti i budoucnosti a do nichž se promítá též zájem o hudbu, matematiku a jazyk.