Joey Holder: Adcredo

Adcredo zkoumá utváření názoru na online sítích či nárůst nespravedlivých ideologií a fantazií společně s tím, jak jsou schopny ovlivnit náš pohled na svět. Nástup digitálních médií ukázal, že svět sestává z masy obíhajících, nesouvislých a protikladných informací. Tyto vícevrstevnaté komunikační sítě jsou snadno manipulovatelné online skupinami i jednotlivci, kteří mohou vytvářet nové narativy a ideologie. Dílo využívá výzkum přejatý z investigativní žurnalistiky a sociální psychologie a získává podobu spekulativní asociace či korporace, v níž jsou ideologie šířeny za účelem manipulace lidí. Konspirační teorie, vědecké poznatky i fikce jsou v této práci provázány s korporátními a náboženskými věroučnými systémy.

Joey Holder žije a pracuje v Nottinghamu a Londýně. Titul BA získala na Kingstonské univerzitě v roce 2002 a titul MFA na Londýnské univerzitě v roce 2010. Vystavuje ve Velké Británii i v zahraničí.