I ty můžeš napsat román

Poznámky o současné rumunské próze

Jakými cestami se vydala rumunská literatura po prosincové revoluci 1989? Próza přestala být „svědomím národa“, otevřela se světovému kontextu i dříve zapovězeným tématům. Kromě vyrovnávání se s minulostí však Rumunsko objevuje i aktuální otázky: stav současného venkova či nekritickou nostalgii a národovectví.

Úvahy o současné rumunské literatuře, jejích osobnostech a převažujících tendencích lze pojmout z různých hledisek. Nabízí se například generační hledisko, které by však mělo výpovědní hodnotu spíše pro rumunisty, obeznámené s vývojem rumunské literatury v celém poválečném období. Další možností by bylo hledisko zeměpisné, podle historických krajů (Valašsko, Moldavsko, Sedmihradsko, Besarábie – Moldavská republika), nyní v Rumunsku poměrně populární díky projektům zaměřeným na literární geografii, z nichž nejpodnětnější výstupy zaznamenal projekt literárního historika Cornela Ungureana z Temešváru. Po prosincové revoluci 1989 se v Rumunsku dosti dlouho udržovalo členění na dvě kategorie: „domácí literatura“ a „exil“ (emigrace rumunských literátů na Západ byla nesmírně početná a zahrnovala tisíce jmen); naštěstí dnes i v této postkomunistické zemi, o pár let později než …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky