Řídit UMPRUM jako firmu

O jednom nevybíravém řízení

Rozhodnutí rektora UMPRUM Jindřicha Vybírala prodloužit smlouvu současnému vedení Ateliéru intermediální konfrontace vyvolalo vlnu nesouhlasu v části české umělecké scény, která následně rektorovi zaslala otevřený dopis. Rektor se pokusil nastalou situaci zdůvodnit, jeho argumenty však spíše potvrzují nejhorší obavy signatářů.

Na ty, kdo alespoň periferním viděním sledovali, jak dopadne výběrové řízení do vedení Ateliéru intermediální konfrontace na pražské UMPRUM, čekalo hned dvojí překvapení. Tím prvním (a pozitivním) byl fakt, že se výběrová komise rozhodla ocenit projekt uchazeček Markéty Magidové a Julie Bény a do vedení ateliéru tuto dvojici doporučila na prvním místě. Projekt stávajícího vedení ve složení Jiří David a Milan Salák skončil až na třetím místě, což bylo možné vcelku jednoznačně chápat jako doporučení pro personální a generační obměnu vedení ateliéru. Takový scénář ale byl patrně příliš dobrý na to, aby se mohl stát skutečností, takže byl rázně smeten ze stolu rozhodnutím děkana UMPRUM Jindřicha Vybírala, který navzdory doporučení výběrové komise prodloužil o rok smlouvu stávajícímu vedení. 

 

Progresivní rétorika, konzervativní činy

Nastalá situace je tragikomická obzvláště s přihlédnutím k rozhovoru, který zhruba před měsícem …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky