Dystopie plná autorského ega

Konzervativní revoluce Davida Zábranského

Nový román Davida Zábranského Logoz má jistý potenciál. Svou angažovaností dokáže naštvat a možná i donutit k zamyšlení. Na české poměry je navíc docela slušně odvyprávěný. Utopickou vizi z blízké budoucnosti bohužel sráží překombinovanost, neohrabaná frázovitost a autorovo přebujelé ego.

Po světě se šíří příliš mnoho revolučních a progresivních myšlenek – a v reakci na ně je stále populárnější tvářit se jako konzervativec či dokonce jako reakcionář. Přesně takové individuum ovšem podle Davida Zábranského dokáže zachránit Evropu a možná i celou planetu. Kdo je vlastně oním altruis­tickým mesiá­­šem? Nejčastěji takový úkol čeká na bývalého revolucionáře, který ztratil veškeré iluze a má pocit, že je povolaný svou životní zkušenost předávat dál. Po přestálých útrapách tak činí zcela bez zábran a vyjadřuje se ke všemu možnému, jen aby napomohl zachování života v té podobě, která odpovídá jeho myšlenkovým pochodům.

Spasitel Zábranský tak věnuje na začátku svého posledního románu Logoz dvacet stran úvaze o tom, že náš svět ovládají značky a že za jejich úspěchem stojí velcí marketingoví hráči. Toto úvodní rozkrytí banální pravdy má kromě autorovy potřeby předvést své intelektuální schopnosti i jiný účel. Blíže seznamuje čtenáře s hlavním hrdinou …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky