Svět je podivný

Nad románem Pavly Horákové

Román Teorie podivnosti Pavly Horákové vytváří na relativně banálním příběhovém základu sofistikovaný komentář dnešního světa. Nebojí se glosovat vědu ani jevy mimo lidské chápání, a své okolí popisuje s citlivostí i sympatickým nadhledem.

Překladatelka Pavla Horáková, donedávna známá jako autorka dětských detektivek nebo editorka dvou knih dokumentů z první světové války, nyní vydala svou první „vážnou“ prózu, Teorie podivnosti. Její hlavní hrdinka a zároveň vypravěčka Ada Sabová je vědkyně v Ústavu mezioborových studií člověka a pracuje zde na výzkumu sympatií mezi lidmi opačného pohlaví. Avšak místo psaní vědecké práce prokrastinuje, popisuje marnost svého výzkumu a zároveň pozoruje panoptikum kolegů, kteří se věnují podobně groteskním projektům na samotné hraně vědy: „Banda lidí, co odmítají dospět, se tu babrá v bizarních tématech a přežívá v prostředí jakési chráněné dílny, kde je nejdůležitější vykazovat aktivitu v rámci přiděleného grantu.“ Kritika akademického prostředí je ovšem jen jedno z mnoha témat románu.

 

Hledání řádu v nahodilosti

Autorka mluví o tom, že se snažila napsat „mysteriózní román o velké lásce“, a na obalu knihy čteme marketingovou vějičku o pátrání po ztraceném synovi kolegyně z Ústavu mezioborových studií, které souvisí s onou „velkou láskou“. Jedná se ale spíše o jeden z mnoha dějů, jimiž se hlavní hrdinka ve své každodennosti zabývá. Román je totiž doslova protkán různými dílčími poznatky, postřehy a teoriemi, které se pohybují na škále mezi solidními vědeckými poznatky, magií, esoterikou a cynickou reflexí světa. Při čtení se tak lze snadno nechat opájet proudem nápadů, momentek a vtipných situací. Teorie podivnosti je plná fragmentů, které jsou vysloveny, na chvíli zazáří a zmizí, případně jsou jiným způsobem rozvinuty v některé z dalších kapitol. Tento způsob obohacování poměrně jednoduchého a pomalu se vyvíjejícího děje by samozřejmě bylo možné podezírat z povrchnosti, ale tato strategie naštěstí dobře funguje a koneckonců ji můžeme chápat i jako snahu postihnout dnešní rychlou dobu, jejímž znakem je roztěkanost a nemožnost koncentrace.

Dílčí postřehy hlavní postavy se většinou nějakým způsobem vztahují ke klíčovému tématu knihy: k titulní podivnosti, která souvisí s hledáním vnitřního řádu v nahodilosti, jejž nejsme schopni prohlédnout (ačkoli, jak zjistíme na konci knihy, vybraní jedinci ho dokážou ovládnout a díky tomu nabourat linearitu základní fyzikální veličiny, tj. času). Jsou zde zachycovány nadpřirozené náhody, koincidence, genius loci, který přetrvává po staletí, ale i solipsistická teorie hologramů a kvantová fyzika, jejíž zjištění mnohdy v laikovi evokují spíš náboženská či mystická východiska. Do zdánlivého protikladu je tak postavena exaktní věda a abstraktní magické myšlení nebo logika snu: „Svět nelze vysvětlit slovy, protože slova jsou lineární. Svět lineární není.“

 

Uhrančivá obyčejnost

Román je tvořen jednačtyřiceti krátkými kapitolami, z nichž je většina ohraničena obdobím jednoho dne. Mají víceméně pevnou strukturu, v níž se opakuje ranní bilance a výklad nočních snů, tvar a konzistence výkalů (opět klasifikovaných „vědeckým“ způsobem pomocí tzv. Bristolské škály typů stolice), cesta do práce a události v ní, přepis bizarních zpráv z „prokletého“ regionu kolem Šumperka, rozpravy o návycích, lidském chování nebo sexu, popis aktuálního tvaru měsíce a usínání ve 22:23.

Proč próza Pavly Horákové působí tak uhrančivě, když v podstatě plyne v pravidelném denním rytmu, nepopisuje žádná velká dramata a odehrává se (až na pár výjimek) na nevelkém území mezi hrdinčiným bytem na vltavském nábřeží a Legerovou ulicí? Hlavně proto, že netrpí přehnanými ambicemi, je chytrá a má ironický nadhled. Autorka umí skládat věty za sebe a o současném světě je schopna sdělit víc než ukřičené, vyhajpované knihy, snažící se upoutat pozornost šokujícím obsahem a nekorektní společenskou kritikou. Jedna z nejsympatičtějších věcí je právě možná její obyčejnost.

Zároveň je ale nutno podotknout, že v kontextu současné české prózy, již z velké části tvoří nedostatečně redakčně upravené stylistické a mentální nedodělky, plozené přehnanými autorskými egy bez sebereflexe, je tato pozice celkem snadná. Takže Horáková prostě umí psát, nechala svůj nápad (nebo spíše soubor nápadů) uzrát dostatečně dlouho a přetavila ho do atraktivního a zároveň soudržného literárního útvaru, který má potenciál oslovit širší čtenářské vrstvy. Největším překvapením však může být to, že postupně rozvíjený happy end nakonec vůbec nerozčiluje. A relativně zvládnuté je nakonec i notně přepálené finále, které vychází z magicko­-esoterických interpretací kvantové fyziky a celkem organicky zapadá do tkáně románu. To je u současných textů českých autorů, které často o něčem dlouho mudrují a nakonec v bezradné panice využijí do očí bijící oslí můstek nebo naopak jaksi vyšumí, spíše vzácnost.

Pavla Horáková: Teorie podivnosti. Argo, Praha 2018, 359 stran.