#02/2019

Rosa Luxemburg

editor
Vydání: 16/1/2019
editorial

V polovině ledna si připomínáme sté výročí úmrtí Rosy Luxemburg, význačné političky a myslitelky, která je v českém prostředí spíše ignorována. Její život jako by naplno odhaloval rozpory a dramata nastupujícího 20. století. „Rudá“ Rosa není jen revolucionářka s ikonickým osudem mučednice socialistického hnutí, ale také nejvýznamnější teoretička marxismu své doby. Pro její dílo je příznačný antimilitarismus i odpor vůči institucionalizovanému násilí. Profesor filosofie a editor spisů Rosy Luxemburg Peter Hudis se ve svém článku pozastavuje nad otázkou, kterou pronesla v souvislosti s první světovou válkou: „Socialismus, nebo barbarství?“ A konstatuje, že v současném plošném selhání sociálnědemokratického systému, jehož místo nahradil vzkříšený xenofobní nacionalismus a rasismus, je tato otázka aktuální stejně jako před sto lety. V dnešní době mohou východiska Rosy Luxemburg inspirovat k vytvoření vize „nové společnosti, jež překročí limity jak existujícího kapitalismu, tak takzvaně socialistických režimů minulosti“. A osvěžující je i připomínka jejího protiimperialistického postoje a pohled na komunální formy domorodých národů, které jsou v organizaci a demokracii mnohem dál než odcizená společenská uspořádání evropské modernity. Na závěr ocitujme slova z posledního článku této velké ženy: „Vy tupí biřicové! Váš pořádek stojí na hliněných nohou. Revoluce se již zítra s řinčením pozvedne k výšinám a k vašemu úděsu hlásné trouby rozšíří zvěst: ‚Byla jsem a budu!‘.“

komentář

A dál…?

...
recenze čísla

Hranice morálneho kruhu

Kniha o tom, kam sme sa dostali

literatura

Bolavá myšlení románem

Tendence v psaní současných českých prozaiček

Dvojí žabomyší perspektiva - literární zápisník

Nezavršená hra vyprávění

Svět je podivný

Nad románem Pavly Horákové

Svět nic není - básnická redukce

Časoprostorové skoky s Pánem času

film

Psychotický masakr Cagem

Mandy Panose Cosmatose

divadlo

Dekonstrukce činohry

Derridovský scénář pro české „textové“ divadlo

Realismus jako zdroj stylizace

Ruská buržoazie ovládla klíčové brněnské scény

hudba

Pod lávkou číhá troll

„Stará Anglie“ podle Vessela a Hen Ogledd

výtvarné umění

Propagandistický boj umění

Od (post)pravdy k vytváření společného světa

galerie

ZMOCNI SE FATY MORGÁNY DŘÍVE, NEŽ BUDE PŘÍLIŠ ZŘETELNÁ

esej

Ženská otázka a Rosa Luxemburg

Kritika buržoazních dam a počátky teorie sociální reprodukce

rozhovor

Divadlem si pomník nepostavíš

S Michalem Hábou o pohádkách, imaginaci a zárodcích fašizace

...
beletrie

Nekonečný žert

zahraničí

par avion

Z německého tisku vybral Martin Teplý

Příliš živé vzpomínání na Franka

Španělští fašisté se v Andalusii vracejí do vlády

společnost

Hra revolucí

Deset dní, které otřásly Německem

Překročit limity

Revoluční demokracie, antikolonialismus a feminismus

...

Středověká veteš?

Národ u Rosy Luxemburg, Otto Bauera a Vladimíra I. Lenina

Svoboda myslet jinak

Život a dílo Rosy Luxemburg ve století rozporů

Vánoční dárek nečekejte

Kritika bolševiků a Říjnové revoluce u Rosy Luxemburg

odpor

Kult mrtvé Rosy

Vražda a následné schizma německé levice

napětí

minirecenze

A dýchejte klidně

...

minirecenze

Petr Stančík: Nulorožec

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...