Ženská otázka a Rosa Luxemburg

Kritika buržoazních dam a počátky teorie sociální reprodukce

V knize Akumulace kapitálu i v několika esejích Rosy Luxemburg dotýkajících se feminismu lze překvapivě nalézt spojnici mezi vysvětlením dynamického vztahu kapitalistických a nekapitalistických zemí a komodifikace reproduktivní práce žen.

Rosa Luxemburg nenapsala o takzvané ženské otázce mnoho textů. To však není důvod, aby její práce byla vyloučena z feministických revolučních dějin. Právě naopak – bylo by nesprávné tvrdit, že její kritika politické ekonomie neřeší mnohé z otázek klíčových pro rozvoj progresivní feministické politiky a emancipace žen jak v minulosti, tak nyní. Pokusme se na základě několika jejích esejů o ženské otázce a několika vybraných tezí z její knihy Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus (Akumulace kapitálu. Příspěvek k ekonomickému vysvětlení imperialismu, 1913) posunout teorii Rosy Luxemburg o krok dále. Je možné mluvit o „luxemburgovském feminis­mu“? Jaké důsledky má její kritika buržoazního feminismu?

 

Akumulace kapitálu

V předvečer první světové války vydala Rosa Luxemburg po zhruba patnácti letech práce Akumulaci kapitálu, svůj nejobsáhlejší teoretický text a jedno z nejvýznamnějších a nej­originálnějších …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky