ZMOCNI SE FATY MORGÁNY DŘÍVE, NEŽ BUDE PŘÍLIŠ ZŘETELNÁ

Veškerý vizuální obsah na této dvoustraně byl vygenerován umělými neurálními sítěmi pomocí různých nástrojů, jako je transfer stylu, sémantické generování obrazů nebo průzkum prostorových možností.

Tyto matematické systémy mohou rozšifrovat krásu abstrakce, násilí zračící se v lidské tváři a teplé přírodní světlo.

Jedná se tedy o experiment s estetickými a symbolickými kvalitami grafiky umělé inteligence, protože cítíme potřebu zkoumat proměnlivou pravdu, kterou tato inteligence kalkuluje.

Během několika dekád budou obrazy neurálních sítí k nerozlišení od reality.

Můžeme tedy zatím zkoumat tuto fatu morgánu, dokud je její médium ještě ve vývoji.