Destruktivní expanze podle Bolsonara

Rozklad systému ochrany přírody v Brazílii

Po událostech posledních měsíců je všeobecně známo, že brazilský prezident Jair Bolsonaro problematice životního prostředí nepřikládá velkou důležitost. Pod jeho vedením probíhá cílená destrukce propracovaného systému ochrany přírody. Jakou konkrétní podobu a jaký dopad jeho kroky mají? Kdo jsou jeho spojenci doma a v zahraničí?

Konflikt mezi komerčními zájmy a ochranou přírody jako životního prostoru původních obyvatel je v Brazílii kvůli nezměrnému přírodnímu bohatství přítomný po staletí. V novodobých dějinách došlo v této sféře k výraznému posunu po pádu vojenské diktatury, s obnovou demokratického zřízení. Důležitým mezníkem pro ochranu přírody byla nová ústava z roku 1988, která přinesla pozitivní změny také pro původní obyvatele, zejména v definování jejich území. Prohlášení nějaké oblasti za tradiční území původních obyvatel, tedy za rezervaci, je totiž jednou z nejsilnějších záruk ochrany. Během následujících desetiletí se Brazílie vypracovala na jednu z nejprogresivnějších zemí světa, pokud jde o ochranu přírody. Realita nicméně byla a je často vzdálená definicím práva a představám o fungování státního aparátu, což platí zejména pro odlehlé oblasti. Přesto se za poslední desetiletí například dařilo výrazně snížit míru odlesňování.

Ke změně kursu došlo v roce 2016, když na místo odvolané prezidentky …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky