#20/2019

bauhaus

editor
Vydání: 25/9/2019
editorial

Letos si připomínáme sté výročí založení zásadního avantgardního hnutí, jež ovlivnilo nejen architekturu a urbanismus, ale i užité umění, vzdělávání a v konečném důsledku i rozvoj strojové výroby. Umělecká škola Bauhaus rozvíjela mezi lety 1919 a 1933 nové způsoby mezioborové spolupráce a zohledňovala i sociální aspekty a genderovou rovnoprávnost. Z textu Milana Kreuzziegera, který může sloužit jako shrnutí čtrnáctileté existence Bauhausu, se dočteme o politickém a společenském kontextu a také o rozdílných koncepcích, které v rámci školy existovaly. Ve většině textů čísla ale zároveň zazní varování před idealizací a nekritickým obdivem. O genderové rovnoprávnosti, která v praxi příliš nefungovala, referuje Kateřina Smejkalová. Klára Peloušková píše o problematicky uchopeném dědictví Bauhausu i o tom, jak může funkcionalistické tvarosloví „dobrého designu“ odvádět pozornost od všeho nepříjemného, co se nachází pod dokonalým povrchem předmětů. A v úvodním komentáři Milena Bartlová mimo jiné konstatuje, že na konci nastolených změn „stojí dnešní nadměrná produkce konzumní společnosti, která je funkční a kvalitní jen do uplynutí záruční doby“. Tento hlas je přítomný i v rozhovoru s Maxem Welchem Guerrou, urbanistou působícím na výmarské univerzitě, který zohledňuje právě ekologické i sociální aspekty současné architektury: „Architekti a architektky ale mají navrhovat také dostupné bydlení pro lidi s nízkými příjmy, architekturu, která myslí na chudé, na lidi, co nemohou chodit po schodech, nebo na lidi, kteří mají zájem o komunitní bydlení. Musíme stavět domy a města, která spotřebovávají málo energie.“

komentář

Od Bauhausu k Hornbachu

...
recenze čísla

Špatný (anti)komunista

Druhý svazek pamětí Arthura Koestlera

...
literatura

Bez nároku na dokonalost

Nad novou sbírkou Petra Hrušky

...

Patolízalové melancholii zahánějí - literární zápisník

...

Slova vzhůru

Namáhavé sny a čnějící žal španělských básníků

...

Verš a vězení

Život a dílo Jana Zahradníčka v dvousvazkovém opusu

...

Zrazená autonomie - básnická redukce

...

„Myslím na Vás vždy a stále“

Dopisy Milady Součkové

...
film

Láska k filmu a k bundě

...

Odvaha pohnout Zemí

...
divadlo

Mastičkáři z Québeku

Letošní vrchol novocirkusového festivalu

...
hudba

Kam nás zvuk zavede

Varhanní experimenty Ellen Arkbro a Kali Malone

...
výtvarné umění

Jak spolu chceme žít?

Ozvěny Bauhausu v současném Výmaru

...

Obávaný „ženský element“

O (ne)rovnosti umělkyň a umělců v Bauhausu

...

Střet ředitelů

Gropius kontra Meyer: dvě koncepce Bauhausu

...
galerie

Adrian Kiss

...
esej

Design tvoří společnost

Proč dnes nepotřebujeme Bauhaus?

...
rozhovor

Dědictví si nelze idealizovat

S Maxem Welchem Guerrou o historickém odkazu Bauhausu

...

Nejistota je východiskem tvorby

S Matyášem Dlabem o potřebnosti avantgardy a decentralizace

...
poezie

Sociální karaoke

...
zahraničí

par avion

Z německých médií vybral Martin Teplý

...

Poslední šance

Italské řešení vnitropolitické krize

...
společnost

Bauhaus v politickém sevření

Rozhovor s Benjaminem Immanuelem Hoffem

...

Destruktivní expanze podle Bolsonara

Rozklad systému ochrany přírody v Brazílii

...
odpor

Víc škody než užitku

Ohrožené lesy v rukách Senátu

...

Česká krajina porobená - ultimátum

...
minirecenze

James Welch: Smrt Jima Loneyho

...

Jennifer Ackerman: Genialita ptáků

...

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...