Nezbyla jen fantomová bolest

S Janine Ludwig o pozici a podobě literatury NDR

Co se stane s literaturou východního Německa, když přestane existovat NDR? Literární vědkyně z Univerzity v Brémách jsme se zeptali, jaké místo měla tato literatura ve světovém kontextu, zda lze jmenovat její charakteristické prvky či témata a co si s ní máme vlastně vůbec počít dnes.

Jak byste popsala úlohu literatury v bývalé NDR v porovnání s dnešním Německem?

O NDR se vždy mluvilo jako o zemi čtenářů. Literatura měla fundamentální roli, byla poměrně konkrétně plánovaná a měla fungovat jako prostředek pro výchovu společnosti. Ve společnosti, kde se tradovalo Stalinovo „spisovatel jako inženýr duše“ nebo heslo Alexandra Dymschitze o spisovateli jako „vychovateli mas“, byla literatura už od začátku politickým vedením používána jako prostředník šíření politiky mezi obyvatelstvo. Hlavně koncem šedesátých let ale začala fungovat i jako náhradní možnost diskutování společenských problémů, protože neexistoval svobodný tisk. Člověk ovšem musel číst mezi řádky.

Dnes naštěstí už nežijeme v diktatuře a literatura či divadlo nemusí zákonitě fungovat jako prostor pro politicko­-sociální diskuse. Dnes je literatura jen jedním z mnoha médií. Čím víc roste role internetu, tím se množství publikovaných knih snižuje, ale v Německu se přesto …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky