Rozum č. 1/2019

47 s.

Koncom februára vyšlo na Slovensku prvé číslo nového literárneho magazínu s titulom odkazujúcim ku kultovému románu Rudolfa Slobodu z osemdesiatych rokov. V editoriáli publicistky Iris Kopcsayovej sa dozvieme, že Rozum chce byť čítaním pre čítajúce a píšuce publikum. Solídna predajnosť svedčí o tom, že dopyt po nie výlučne expertnom písaní o knihách na Slovensku je a nič na tom nemení ani kvalita úvodníka. Hoci je ešte skoro na zásadnejšie súdy, takmer päťdesiat strán textu, zvolená koncepcia a okruh autorov už dovoľujú formulovať prvé dojmy. Nový mesačník sa profiluje predovšetkým v žánroch eseje a rozhovoru. Aktuálne číslo reflektuje najmä rozporuplnú osobnosť Rudolfa Slobodu. Škoda, že popri spomienkovej eseji Daniela Heviera, v ktorej zaujme predovšetkým fotografický materiál, a staršom zamyslení Ivana Kadlečíka nečítame úvahu od niekoho z mladšej generácie. V čísle sa objavuje aj jemná reflexia Valéra Mikulu o Flaubertovi a Pavel Matejovič analyticky číta v najlepšom texte čísla román aj v Česku slušne známeho Jozefa Kariku. Miesto tu majú tiež tri kvalitatívne nevyrovnané eseje o meste Modra, slovenskej vinohradníckej bašte. Podstatnú časť čísla tvorí fragment z pripravovaného románu Máriusa Kopcsaya a rozbiehavý, informačne málo nasýtený rozhovor s prozaičkou Ivanou Dobrakovovou. V závere sa prezentujú mladí autori, ktorí ešte len bojujú s pretlakom nápadov. Prvé číslo Rozumu má silné miesta, ale i viacero slabých. Verme, že druhé bude rapídne lepšie.