Igor Mikušiak

články autora

Otvoriť sa novej skúsenosti

Prvá próza Kataríny Kucbelovej

Mŕtvy, a predsa v strehu

Ballov návrat k poviedke

Rozum č. 1/2019

Príťaž(livosť) splínu

Druhý román Georgiho Gospodinova