Igor Mikušiak

články autora

Rozum č. 1/2019

Príťaž(livosť) splínu

Druhý román Georgiho Gospodinova

Vytrvalé a sústredené úsilie

Poznámky k charakteru súčasnej srbskej prózy

Zo srbských periférií