Až do konce světa

V prostorách bývalých mrazíren, kde dnes sídlí brněnská Galerie Industra Art, se českému publiku poprvé představuje duo slovenských umělců Maroš Kontroš a Peter Maščák. Jak napovídá název výstavy Až do konce světa, jejich pohled na svět není nijak povzbudivý.

Slovenští umělci Maroš Kontroš a Peter Maščák (první z nich získal v roce 2015 třetí místo v soutěži Malba roku) se během krátké doby etablovali na umělecké scéně, nicméně nalézt o nich nějaké bližší informace je poměrně těžké. Není to náhoda – oba autoři tímto způsobem bojují proti konformismu a komodifikaci umění.

Název jejich společné výstavy v brněnské Galerii Industra Art Till the End of the World byl původně pracovním označením pro soubor děl, která zamýšleli na výstavě prezentovat. Nakonec se sice společně s kurátorem Adamem Mackem rozhodli pro drobné obměny a také pro omezení počtu prací, čímž došlo k částečnému posunu koncepce, název však zůstal zachován – a stejně tak jeho apokalyptické vyznění. V duchu velkých i malých katastrof, znepokojení a zármutku se nesou všechny vystavené objekty. Hned po vstupu do expozice návštěvníkův pohled upoutají neonově zářivá plátna Maroše Kontroše. Ten ve své tvorbě zkoumá možnosti lidského těla, které zobrazuje plošnou …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky