Petra Willerthová

články autora

Až do konce světa

Divácký zážitek

Vídeňská expozice děl Pietera Bruegela

Politika těla

Drag jako umělecká metoda

Za horizont antropocentrismu

Konec člověka jako umělecké dílo