Petra Willerthová

články autora

Politika těla

Drag jako umělecká metoda

Za horizont antropocentrismu

Konec člověka jako umělecké dílo

Shořet (a povstat z popela)

Pomíjivost jako estetická zkušenost

Vlastní tělo jako médium

Společenská diagnóza Margot Pilz