Už jste spatřili své pravé já?

Avataři a virtuální svět na osmnáctém ročníku PAFu

Loňský ročník Přehlídky filmové animace a současného umění, který proběhl na počátku prosince, si za své hlavní téma zvolil portrét. Festival představil pozoruhodné experimentální filmy, jeho součástí byla i poněkud upozaděná hlavní soutěž, téma ovšem bylo nejzajímavěji pojaté v bloku věnovaném virtuálnímu světu.

„V roce 2019 je tématem PAFu portrét – nikoliv ve smyslu tradiční reprezentace podoby či identity existující osoby, ale naopak jejího performativního utváření skrze nejrůznější kamufláže, masky a stopy, které člověka kladou do určitého mezistavu na rozhraní přítomnosti a absence, objevování a mizení.“ Toto poněkud vyčerpávající souvětí definuje poslední téma každoroční Přehlídky filmové animace a současného umění, tedy olomouckého festivalu známějšího pod zkratkou PAF. Portrét, jak dále festivalový průvodce informuje, prošel v důsledku rozvoje digitálních platforem dynamickým vývojem a v dnešní době už dávno nelze mluvit pouze o statickém vyobrazování osob. Nověji se portrét vnímá spíše jako multioborový žánr zabývající se tématem identity. Takto široká definice se v menší či větší míře odrazila v dramaturgii festivalu. PAF tentokrát přivítal přes sto umělců z dvanácti zemí a představil je v osmdesáti programových blocích. Program tak bylo složité obsáhnout. …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky