#01/2020

Robert Kalivoda

editor
Vydání: 2/1/2020
editorial

Současná velká výstava ke stému výročí U. S. Devětsil v Galerii hlavního města Prahy nanejvýš výmluvně symbolizuje, že po dvou letech nesoucích se ve znamení reminiscencí „velkých konců“ – labutí písně pražského jara a finálního rozpadu socialistické soustavy – bude počátek let dvacátých nesen poptávkou po inspiracích k aktivizujícímu optimismu. Dílo a osobnost marxistického filosofa a historika Roberta Kalivody, od jehož úmrtí koncem roku uplynulo třicet let a jemuž je věnováno toto číslo, je dokladem „revolučně romantického“ odhodlání otevírat přítomnost budoucnosti ve svérázné komplementaritě s melancholickou skepsí vynucovanou dějinami. Autor četných studií k politickým i duchovním dějinám raného novověku toho o dialektické rozpornosti historických procesů věděl jistě více než dost. Ani realistický respekt k limitujícím faktorům ve společenské struktuře různých dob však neoslabil jeho důraz na ty revoltní síly a podněty, které i přes své historické ztroskotání dokážou – třebas na vzdálenost staletí – přesvědčovat o nezničitelnosti vůle k všestrannému osvobozování života. Tematické články dohromady tvoří patřičně plastický obraz „organického intelektuála“, u něhož se vědecká erudice a poctivost pojily se smyslem pro filosoficky sjednocující koncepci a pro aktuální společenskou funkčnost dějepisectví i s věrností odkazu české meziválečné avantgardy.

komentář

Optimistický komentář

...
recenze čísla

Tragédie tří Adolfů

Manga Osamu Tezuky

...
literatura

Mudrci neodpovědného jednání - literární zápisník

...

Nastříhat román jako film

Hédonistické boholidství Paola Sorrentina

...

Rány tety Kateřiny - na mezi

...

Stát se velrybou

Totální ztotožnění Ladislava Nováka

...

Teror, trauma, terapie

ETA a její dědictví v románu Fernanda Aramburu

...

V člunu je vody dost i bez slz

Uprchlictví a migrace v románu pro mládež

...
film

Mafiáni v říši melancholie

Defilé ztraceného času s Irčanem Martina Scorseseho

...

Ohlédnutí za hořící vzpomínkou

Láska a umění v Portrétu dívky v plamenech

...
divadlo

Jak se vyrovnat s přítomností?

Finále Adámkovy trilogie smyslů

...
hudba

Black metal bez warpaintu

Caïna na cestě proti proudu žánru

...
výtvarné umění

Negativa uměleckého trhu

Ke kritice Kunsthalle Praha a Telegraph Gallery

...

Už jste spatřili své pravé já?

Avataři a virtuální svět na osmnáctém ročníku PAFu

...
galerie

Giulia Cenci

...
esej

Cílem je totální humanismus

Nad dílem Roberta Kalivody

...
rozhovor

Nikdy nepřestal být marxistou

S Janem a Evou Kalivodovými o emancipaci v dějinách

...
zahraničí

par avion

Z ruských médií vybral Ondřej Soukup

...

Vítězství jednoduchého hesla

Předčasné volby ve Velké Británii

...
společnost

Hledání počátků třídních bojů

Husitství jako raně buržoazní revoluce u Roberta Kalivody

...

Pudový člověk

Neuskutečněná debata mezi Robertem Kalivodou a Karlem Kosíkem

...

Tragická dialektika

Avantgarda v myšlení Roberta Kalivody

...

Živelnost i prvek náhody

Krize feudalismu podle Roberta Kalivody

...
odpor

Nová operace Kondor?

Stručná historie převratů v Latinské Americe

...

V Madridu se nebojovalo za svět - ultimátum

...
minirecenze

Michal Vrba: Kolem Jakuba

...

minirecenze

...

Sajjid Kašua: Sledování změn

...
eskalátor

eskalátor

...