Vesmír nepokojných prekvapení

Hravo autentická, mechanicky žijúca ukážka sveta Petra Válka

Petr Válek, známý také pod hudebním pseudonymem Der Marebrechst, dokázal spolu s kurátory Milošem Vojtěchovským a Ondřejem Mertou proměnit prostředí brněnského uměleckého studia Vašulka Kitchen v chaotický prostor kopírující atmosféru umělcova domácího ateliéru. Diváci a divačky tak mají možnost poznat Válkovu tvorbu v plné šíři.

Nie nadarmo bol Petr Válek popularizátorom outsiderskej hudby Tomášom Procházkom prirovnaný k neprebádanej planéte. O pravdivosti tejto metafory je možné sa po opätovnom sprístupnení kultúrnych inštitúcií, a teda aj galérií, presvedčiť v brnianskom centre umenia nových médií Vašulka ­Kitchen. Kuchyňa, špecifický experimentálno­-vzde­lávací priestor, prezentuje vo svojej výstavnej časti od konca mája širokospektrálnu tvorbu Petra Válka v mierne netradičnej, no o to pútavejšej forme. V spolupráci s Domom umenia mesta Brna, Bastl Instruments a projektom Terén bola výstava otvorená spolu s online streamom umelcovej performance. Ako možno očakávať už pri mene tohto stále viac internetovo známeho performera a youtubera, priamo vo vestibule Domu umenia zaznela koncertná kompozícia, predstavenie jedinečných diel, ktorými sú akési mechanické organizmy schopné produkovať zvuk a pohybovať sa na základe riadenia vlastnej umelej inteligencie.

 

Chaotický ateliér

Kurátori Miloš Vojtěchovský a Ondřej Merta vytvorili spolu s Válkom a samotným centrom nových médií výstavu, ktorá prekračuje hranice bežnej prehliadky diel autora a celú prezentáciu posúva do roviny miesta možných interpretácií a hneď viacerých vystúpení odohrávajúcich sa počas celého trvania výstavy. Petr Válek, umelec známy predovšetkým svojimi internetovými ­stream príspevkami a tutoriálmi, je tu prezentovaný snáď po prvýkrát vo svojom celom, oveľa väčšom rozsahu tvorby. Na prvý pohľad nie veľké priestory Vašulka Kitchen tak prinášajú v dvoch miestnostiach takmer autentickú atmosféru svojského miesta umelcovho ateliéru a prezentujú okrem jeho typických diel vo forme rôznych mechanizmov, poskladaných skulptúr a zdanlivo chaoticky pôsobiacich hudobných nástrojov aj zošity, obrazy a grafiky, ktoré sú rovnako neodmysliteľnou súčasťou umeleckej tvorby Petra Válka.

Naskytuje sa tak možnosť prelistovať si umelcove zošity plné kresieb, príbehov, kde často badať autorovu inšpiráciu v prírode rodných hôr, no zároveň určitý stupeň dramatického prežívania samotného života a skutočnosti. Celý priestor vytvára koláž na prvý pohľad chaoticky pozliepaných, no v podstate krásne zladených objektov, kinetických skulptúr, malých mechanizmov stvorených oživením odpadu a schopných žiť akýmsi vlastným malým elektro životom, ozdobenú expresívnymi maľbami a grafikami. V atmosfére týchto všetkých „prítvorov“ a „havědi“ sa zároveň vynárajú obrazy, maľby, ktoré prinútia oko zastať a aspoň chvíľkovo spočinúť na i tak stále pulzujúcich vyobrazeniach. Expresia, hororovitosť, humor, no zároveň dávka sentimentality až akejsi krajnej karikatúrnosti? V mnohých ohľadoch je zložité až nemožné hľadať hranice týchto rôznymi technikami tvorených diel. Voľnosť ducha a prežívania v spojení s energiou živelnosti tu využíva akryl, pastel a veľa predmetov prechádzajúcich priamo do koláží. Pomerne často sa opakujúce motívy tvárí, stále krajne nepokojných duší, ich svetov a strachov. Napriek odpozorovanej možnej temnote však diela nepôsobia pesimisticky a často by sa mohli považovať za určité vizuálne prezentácie hudobno­-zvukových prejavov umelca. Tváre rozprávajú, kričia očami i celými telami, žijú a sú vo vlastnej nehybnej pohyblivosti, rovnako ako všetko, čo Válek v nespútanosti a až „kozmickej“ živelnosti prijme za objekt svojej tvorby.

 

Oslava materiálu

Takto sa autori výstavy priblížili priamo k podstate tvorby umelca, čo ďalej len potvrdí vedľajšia z dvoch miestností, obsahujúca okrem ďalších živo­-neživých objektov aj projekciu, prehrávajúcu spomínané mechanizmy v procese ich fungovania. Tu diela ožívajú aj v dobe autorovej neprítomnosti a prinášajú až prekvapivé zvukovo­-pohybové možnosti, ktoré by človek pri letmom pohľade na ich spiace pozliepané telá nikdy nepredpokladal. Ten, kto nesleduje Válkove internetové kanály, si len ťažko predstaví dokonalo fungujúci zvukový objekt v podaní pohybujúceho sa plechu a starej vidličky či tužkovými baterkami riadený objekt, pozostávajúci z kombinácie kúskov dreva, plastových vrchnákov a používaného taniera zdobeného typicky gýčovými mačiatkami. Všetky objekty sú napriek zdanlivému chaotickému „pozliepaniu“ premyslene prepracované a elektromechanicky navrhnuté. Zároveň tvoria akúsi oslavu materiálov, kombinácií, čo prinášajú život ináč dávno zabudnutým či nepotrebným objektom, ktoré sa tak dostávajú miestami až do melancholicky vtipnej krajnosti. Možnosti priestorov Vašulka Kitchen a spôsob poňatia autorov umožňuje zároveň priamy prístup k umelcovým online kanálom prostredníctvom počítača umiestneného v hlavnej miestnosti, vhodne zasadeného do priestoru celej inštalácie. Takto je len potvrdené navodenie atmosféry ateliéru, priestoru umelcovej tvorby, miesta, kde ožíva duch tvorivosti a nikdy nekončiacich možností nápadov. V priebehu trvania výstavy sa však priestor skutočne niekoľkokrát stáva dejiskom Válkovej prezentácie a hneď niekoľkých performance, ktoré si môžu návštevníci užiť na základe programu Kitchen a rovnako v spolupráci s programom projektu Terén, kde bude autorova tvorba tiež prezentovaná spolu s ďalšími umelcami.

 

V inom vesmíre

Válek tu taktiež postupne vytvára video podcasty, ktoré budú vysielané online, a teda celosvetovo prístupné širokému spektru jeho sledovateľov. Znova tak potvrdzuje svoju špecifickú rolu v už tak jedinečnej umeleckej sfére súčasného umenia, kde sa napriek badateľnej náklonnosti k prírode a možnej tendencii kritiky spotrebnej spoločnosti zároveň prezentuje ako stále populárnejší tvorca internetového obsahu. Pre mnohých umelcov zložitejšiu formu sebaprezentácie tak posúva na úroveň tvorby obsahu vlastnej umeleckej činnosti. Potvrdzujú to všetky jeho domáce vystúpenia, komentáre a koncerty natáčané priamo umelcovou rukou a posúvajúce hranice zmýšľania o možnostiach ľudskej zručnosti, divadelného prežívania spolu so zahrávaním sa s čistou skutočnosťou bytia. Priestor výstavy je tak ozajstnou bránou do akéhosi iného vesmíru, prechádzkou po planéte, ktorej krajina i keď chvíľkami spí, žije stále pulzujúcim životom plným kreativity a odkazov zakorenených v jej samom stvoriteľovi. Vydavateľstvo Vašulka Kitchen pripravilo okrem sprievodného programu k výstave taktiež katalóg s jedinečným CD, obsahujúcim audioukážky, obrazové záznamy a ukážky grafík umelca.

Autorka studuje teorii umění.

Petr Válek: Přítvory (a jiná havěť). Vašulka Kitchen, Dům umění města Brna, 29. 5. – 30. 7. 2020.