Viktória Pardovičová

články autora

Toxicita digitálnej kultúry

Geologie médií Jussiho Parikky

Vrstvy času

SK Parking Romana Ondáka po dvadsiatich rokoch

Temnota prázdných podniků

Rozhovor s designérskou skupinou Kablock

Útok na zmysly i podstaty svetov

Výstava Merzbau Revisited a virtuálna realita v umení