Viktória Pardovičová

články autora

Temnota prázdných podniků

Rozhovor s designérskou skupinou Kablock

Útok na zmysly i podstaty svetov

Výstava Merzbau Revisited a virtuálna realita v umení

Propojení uměním

S Jolanou Havelkovou o sociálně­-uměleckých experimentech

Hľadaná a popieraná

Podoby diferencie na výstave v Brne