Emancipace zvuků z diktatury hudby

Ne­-filosofický experiment vydavatelství Mappa editions

Slovenský label se zaměřuje na vydávání tvorby, která experimentuje se zvukem, aniž by se nutně musela stávat hudbou. Především se vzpírá tradičním způsobům klasifikace, na nichž je hudební provoz založen. Díky tomu má většina titulů Mappa editions ve srovnání s převážnou částí současné takzvaně experimentální hudby skutečně osvobozující potenciál.

Francouzský myslitel François Laruelle se v provokativní koncepci „ne­-filosofie“ ostře vymezil vůči nejširší tradici západní filosofie – ta je podle něj spoutána gestem filosofického rozhodnutí, které reálné jevy a události vždy nevyhnutelně podřizuje autofetišismu a umísťuje je do spekulativních kategorií a pojmů, jež se rychle stávají reálnějšími než samotná realita. S trochou interpretační odvahy – k níž ostatně vybízí své čtenáře sám Laruelle – by se dala podobná výtka vztáhnout i na oblast experimentální hudby. Nemá i ona často blízko k postupům filosofie, když se snaží spektrum nejrůznějších zvuků podřizovat autofetišistické sebestřednosti takzvaných tvůrčích procesů? O tom, že souvislost ne­-filosofie a hudby nemusí být jen za vlasy přitaženou spekulací, svědčí například Ray Brassier, Laruellem silně inspirovaný filosof a také občasný improvizátor, s jehož tvorbou se lze seznámit například na albu Idioms and Idiots (2010), které zachycuje …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky