Psát a kreslit vlast

Vizuální paměti Nory Krug

Spisovatelka a ilustrátorka pocházející z Německa a žijící v New Yorku zobrazuje ve svých oceňovaných vizuálních memoárech nostalgické snění o domově a současně účtuje se svými předky. Hledání ztracené vlasti a bolestné listování obrazy z rodinné historie neústí ve smír s minulostí, ale v přijetí kolektivní viny.

Chceme­-li mluvit o kreslených a ­malovaných pamětech Nory Krug, musíme uvažovat o ná­­ročných tématech: o vině a pocitu viny, který je předáván z generace na generaci, o vyrovnání se s minulostí totalitních režimů, o legitimních a nelegitimních podobách kolektivní identity, ale také o tom, že se člověk k těmto abstraktně znějícím tématům vztahuje chtě nechtě nejen na úrovni historicko­-filosofických úvah, ale také prostřednictvím osobní a rodinné biografické reflexe. Vizuální memoáry Heimat. Ein deutsches Familienalbum (Vlast. Album jedné německé rodiny, 2018), které byly přeloženy do více než deseti jazyků, poskytují k takovým úvahám pozoruhodný podklad.

 

Náplast místo hymny

Memoáry nesou přímočarý název: Vlast. Podtitul Album jedné německé rodiny jeho vyznění však komplikuje – naznačuje, že zde nepůjde o domovinu vymezenou hrdě prožívaným citovým vztahem, nýbrž o významy, které jsou předmětem složitého interpretačního vyjednávání, nesmělého …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky