Eleonóra Hamar

články autora

Kostry v pohádkovém lese

Válka v dětských obrázkových knihách

V člunu je vody dost i bez slz

Uprchlictví a migrace v románu pro mládež

Cpát se knihami

Hravá vyprávění o pochmurných věcech

Pootočený svět