Fantomová bolest

Hledání těla a domova v animovaném filmu Jérémyho Clapina

Snímek francouzského animátora Jérémyho Clapina Kde je moje tělo?, který vzbudil pozornost už na festivalu v Cannes, byl jedním z nejvýraznějších animovaných filmů loňského roku. V příběhu o amputované ruce hledající své tělo Clapin rozvíjí téma vychýlené, neúplné tělesné existence.

Téma tělesné neúplnosti, nedokonalosti či vychýlenosti, které stojí v jádru celovečerního debutu francouzského animátora Jérémyho Clapina Kde je moje tělo?, najdeme už v jeho nejstarších krátkých filmech. V prvním snímku Une histoire vertébrale (Páteřní příběh, 2004) má podobu groteskní anekdoty: starý herecký představitel milovníků má kvůli častému předklánění při polibkových scénách chronicky křivou páteř, takže jeho hlava míří obličejem permanentně k zemi. Ve stejném domě ale žije žena, kterou její páteřní obratle naopak nutí existovat v neustálém záklonu. Typicky clapinovský moment ale přijde ve finále. Zdálo by se, že dvojice je fyzicky předurčená k tomu, aby si hleděla do očí v melodramatické milenecké póze. Jenže žena je mnohem vyšší než muž, takže její hlava se vestoje nachází nad tou jeho. Namísto dokonalé harmonie přichází tragické uvědomění, že je nemožné jí dosáhnout. Naopak ve filmu Good Vibrations (Dobré vibrace, 2010) k takovému kosmickému prolnutí na okamžik dojde, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky