Antonín Tesař

Antonín Tesař

Filmový publicista, věnuje se také TV, komiksům, videohrám a sci-fi. Přispívá do časopisu Cinepur nebo na Radio Wave. Je spoluautorem knihy o japonské popkultuře Planeta Nippon (2017) a jedním z dramaturgů Festivalu otrlého diváka.

články autora

Strašná souměrnost

Estetika zbraní u Liou Cch’­-sina

Malá lež ve velké Číně

Asie a Západ v současných filmech

Hranice utopie

Kosmické opus magnum Iaina M. Bankse

Ďábel v detailech a v AZ kvízu

Experimentální trilogie Morava, krásná zem