Klima – migrace – průmysl

Současné krize jako nástroje obnovování kapitalismu

Klimatická krize a s ní spojená migrace je podmínkou rozvoje průmyslu, který úspěšně vydělává na očekávaném kolapsu. Krize se tak jeví jako záchrana systému a je třeba ji neustále obnovovat. Překonání současného stavu předpokládá vznik nové politické teorie, která bude více orientována na pohyb.

Před třiceti lety bylo na světě patnáct pohraničních zdí. Dnes je jich sedmdesát, přičemž se mezi nimi pohybuje více než miliarda vnitrostátních a mezinárodních uprchlíků. Jen počet mezinárodních migrantů se přitom může kvůli klimatickému oteplování v příštích čtyřiceti letech zdvojnásobit. Není divu, že poslední dvě dekády sledujeme vzestup globálního trhu s klimatickou bezpečností, jehož smyslem je z těchto krizí profitovat – a pomáhat je udržovat. Výstavba zábran, zdí a plotů, které mají bránit zvyšující se hladině moří i vstupu připlouvajících a přicházejících lidí, je jedním ze světově nejrychleji rostoucích oblastí průmyslu a spolu s detencemi a deportacemi migrantů by měla do roku 2023 dosáhnout obratu 742 miliard dolarů. Domnívám se, že jsme svědky jevu, který bychom mohli nazvat „klimaticko­-migračně­-industriální komplex“.

 

Krimigrační proces

Tento komplex je složen ze soukromých společností, které skrze sekuritizaci národních …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky