Záchranca sveta, či komplic jeho zániku? - ultimátum

Keď o sebe najbohatší muž planéty vyhlási, že on je tým, kto zachráni svet, mali by sme zbystriť pozornosť. Ak sa najbohatší muž sveta „zo dňa na deň“ rozhodne ponúknuť zo svojho majetku necelú desatinu svojho obrovského finančného koláča, nemali by sme ostať ohromení jeho nezištnosťou. A najbohatší muž planéty Jeff Bezos to o sebe zatiaľ len vyhlásil, respektíve založil environmentálnu nadáciu s príznačným názvom Bezos Earth Fund s vkladom 10 ­miliárd dolárov. Podiel, ktorý v mene boja proti klimatickej zmene daroval nadácii, predstavuje asi 7,5 percenta jeho súčasných ziskov. Celková hodnota jeho majetku sa odhaduje na približne 130 miliárd dolárov.

Predtým než začneme aplaudovať za tento filantropický čin, sa nedá vyhnúť otázke, ktorú sa vo svojom vyjadrení pýtajú aj zamestnankyne a zamestnanci Amazonu podporujúci boj za klimatickú spravodlivosť: snaží sa Bezos skutočne pomôcť svetu alebo je naďalej len komplicom v urýchľovaní klimatickej krízy?

Bezos svoj zámer oznámil prostredníctvom postu na Instagrame, ktorý obsahoval 127 slov. Nie je preto zatiaľ úplne jasné, kam peniaze poputujú, je ale namieste pýtať sa, čo takýto dar znamená. V prvom rade je dobré uvedomiť si, že to v podstate nie je nič iné ako Bezosova investícia do vlastnej nadácie, čo znamená nielen opätovné vyhnutie sa daniam, ale predovšetkým je to vstupenka do zeleného sektora. A práve zelený sektor bude v blízkej budúcnosti predstavovať kľúčové odvetvie, v rámci ktorého sa bude určovať smerovanie transformácie priemyslu. Ten, kto stojí v mocenskej pozícii, pritom určuje pravidlá hry a mieru, do akej bude transformácia spravodlivá. Vopred môže určiť víťazov a porazených. A je len veľmi ťažké predpokladať, že si strelí do vlastnej nohy.

Napokon, tieto „nezištné“ peniaze majú pôvod vo vykorisťovaní ľudských i mimoľudských zdrojov, ktorým sa Bezos o klimatickú krízu v prvom rade sám pričinil. Ak by sme sa riadili heslom „Znečisťovateľ je ten, ktorý znečisťovanie platí“, zo žiadnej strany by sme nemali počuť obdiv a aplauz, ale skôr konštatovanie, že už bolo načase. ­Bezos okrem toho rozhodne nie je prvý a zrejme ani posledný filantrop, ktorý sa snaží svoje meno, a predovšetkým činy, natrieť zelenou farbou. Ak by mu išlo o skutočnú záchranu sveta, prečo sa nesnaží lobovať za zmenu zákonov, ktoré by zastavili obrovské toky dotácií, investícií či poisťovania fosílneho priemyslu, a namiesto toho promptne financuje think tanky popierajúce klimatickú krízu či rozvoj umelej inteligencie, ktorá má pomôcť v rozširovaní ťažby fosílnych palív? Prečo sa nesnaží o lepšie pracovné podmienky pre zamestnankyne a zamestnancov Amazonu, a to aj tých, ktorí sa ozývajú s kritikou jeho záujmov investovať do fosílneho priemyslu? Prečo sa snaží zamedziť vplyvu odborových skupín, ktoré sa usilujú o zlepšenie pracovných podmienok?

Na konci dňa nezáleží, že Bezos časť svojho majetku dá do vlastných nadácií, ktoré naoko pomáhajú ukončiť bezdomovectvo či zvrátiť klimatický kolaps, ak sú jeho činy naďalej v evidentnej kontradikcii. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj? Ibaže by mohol byť ten kôň trójsky…