Plavec

Když sedí na břehu a poslouchá racky

a potom

smočí se ve vodě, plave,

roztahuje paže,

jsou nad ním proměny slunce a hukot

prochladlých vln. A přeplněná

bezejmennost světa.

 

Báseň v překladu Vlasty Dvořáčkové vybrala Michaela Velčková