P.O.L.E.

Skupina P.O.L.E. byla činná na české umělecké scéně v letech 2009 až 2015. Členská základna byla proměnlivá – členy byli nejen umělkyně a umělci, ale také teoretičky, aktivistky a aktivisté (například Vasil Artamonov, Dominik Forman, Alexey Klyuykov, Václav Magid, Tereza Stejskalová, Pavel Sterec nebo Tomáš Uhnák).

V roce 2014 skupina uspořádala v pražské Galerii AMU akci Na vlnách kamene hozeného do vody. Pozvaní hosté z řad teoretiků a aktivistů se během večera stali účastníky inscenovaného obsazení televizního studia v blíže neurčené revoluční době. „Okupanti studia“ se v živém vysílání – v tomto případě přenášeném pouze na obrazovku ve vedlejší místnosti, kde se nacházeli návštěvníci galerie – vyjadřovali k otázkám týkajícím se role centralizovaných veřejnoprávních médií v době společenských změn.