#21/2021

Karel Havlíček Borovský

editor
Vydání: 13/10/2021
editorial

„Havlíčkův demokratismus není soubor názorů, nýbrž styl života.“ Touto větou začal Karel Kosík svůj esej z roku 1969, v němž dovozuje, že síla a jedinečnost Karla Havlíčka Borovského spočívaly v „mužnosti, jasnozřivosti, humoru“. Od narození zakladatelské postavy české žurnalistiky, politiky (realistické i liberální), ale také literární kritiky a básnické satiry sice uplynulo dvě stě let, ale Havlíčkův vliv dalece přesáhl krátký život, který mu byl vyměřen. Havlíček se tak záhy stal předmětem kultu osobnosti, jejíž povahu zpětně vykládal kdekdo včetně Masaryka, Zdeňka Nejedlého nebo zmíněného Kosíka. A právě řadu jeho „druhých životů“ v tomto čísle A2 analyzuje Matěj Metelec. Na sporné, byť dobově příznačné aspekty Havlíčkova myšlení pak upozorňuje Ondřej Slačálek, když otevírá otázku jeho vztahu k Židům a Slovákům, kterým v mnoha ohledech bytostný demokrat odepíral emancipaci, za niž bojoval v případě Čechů. Jeho liberalismus se tak těžko obejde bez přízviska „nacionální“. Ostatně nebyl v tom – a dodnes není – zdaleka sám… Číslo o Havlíčkovi rozhodně nevzniklo ze snahy zatracovat ducha obrozenecké doby ani bořit modlu, již koneckonců dnes uctívá jen málokdo. I když se autoři tematických textů v lecčems rozcházejí, dobře si uvědomují, že osobnost typu Karla Havlíčka dnes v české žurnalistice, kritice a vůbec veřejném životě citelně chybí. „Kdo si nechce hubu spálit,/ musí mlčet nebo chválit,“ říká jeden z dodnes pádných epigramů – a jeho autor opravdu nemlčel ani přehnaně nechválil.

komentář

Zdanit miliardáře

...
recenze čísla

Láokoóntovo mlčení

První český překlad Johna Bartha

literatura

Krajina je dávno pryč

Mýty a texty Garyho Snydera

Otec vykládá syna - básnická redukce

Při kuchání ryb

Rodinné historky Ediny Szvoren

Talent pro jízlivost

Karel Havlíček Borovský a literatura

České nesnáze v malém rybníce

Pohlavní styky Ondřeje Horáka

film

Naolejovaný extrém

Popový aktivismus budoucnosti

Proč Bond nevozí děti do školy

Bondgirls a emancipace

divadlo

Nevydržet - divadelní zápisník

hudba

Planetární rádio

Zvukové aspekty dálkového průzkumu Země

výtvarné umění

Za jediný den vzali všechno

Co čeká afghánské umělce?

...
galerie

P.O.L.E.

esej

České, příliš české

Etnocentrický liberalismus Karla Havlíčka Borovského

rozhovor

Autonomie nemá manuál

Rozhovor se zapatistickou Výpravou za život

...
beletrie

Legenda o Bocianovi

Vidíš, jak ty roky plynou,

zahraničí

par avion

Z ruského tisku vybral Ondřej Soukup

Získat kontrolu nad svými domovy

Jak si Berlíňané zvolili cestu z bytové krize

společnost

Démant ve koruně lidstva slávy!

Druhé životy Karla Havlíčka

...

Překročení hranice politična

Havlíčkův politický realismus

veřejný prostor

Města v době technologií

Jak nové pracovní podmínky ovlivňují městské plánování?

odpor

Mestský klimakemp na Slovensku - ultimátum

Řeknu vám, až budu smít…

Havlíček a revoluce

minirecenze

Angie Kim: Smrtící zázrak

...

Festival pana Rifkina

...

Josef Kroutvor: Lesní glosy

...

minirecenze

eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...