Útok na vesmír

Biokosmisté a nesmrtelnost

Před sto lety vznikl manifest biokosmistů, kteří představují značně svéhlavou odnož ruského anarchismu a zároveň obskurní literární hnutí. Snad to bylo propojení poezie se sociální radikalitou, co vedlo členy skupiny k myšlence osvobození, jež implikuje nejen dobytí vesmíru, ale i překonání smrti.

Skupina biokosmistů existovala jen krátce na počátku dvacátých let 20. století a byla vykázána z oficiálního ruského literárního kánonu. Její dvě hlavní centra, moskevské a petrohradské, se pokoušela překonat myšlení známého filosofa­-kosmisty Nikolaje Fjodorova a snila o vytvoření nové formy života a nesmrtelnosti.

 

V čele se „sovětskými“ anarchisty

Mezi teoretiky a spisovateli dvacátých let bylo v Rusku mnoho výstředníků, vizionářů a radikálů, avšak zakladatel biokosmistů Alexandr Agijenko, který je známější pod pseudonymem Svjatogor (podle mytického bohatýra ze starodávných ruských bylin), mezi nimi rozhodně vyniká. Šlo o básníka­-anarchistu, který se zároveň podílel na vytvoření Církve svobodné práce. V jejím programovém textu zdůrazňoval potřebu vymýcení staletých deformací a odchylek od ideálů evangelia pro zajištění živé a organické jednoty náboženství, socialismu a vědy. Věřil, že Ježíš svým vzkříšením vyhlásil nesmrtelnost a současně …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě