Ó a ach a uf

Queer zkušenost a kódovaný Východ

Galerie PLATO uspořádala výstavy Anně Daučíkové a Danielu Rycharskému – umělcům, kteří ve své tvorbě vycházejí z queer zkušeností formovaných lokálními společenskými kontexty. Jak se tyto specifické zkušenosti propsaly a propisují do jejich děl?

Ostravská galerie PLATO představila začátkem podzimu třetí část či „obraz“ výstavního cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach, sestávajícího ze čtyř výstav. Bylo by snad až na škodu snažit se definovat východiska a témata spojující tyto rozmanité prezentace, které jsou propojené jen velmi volně, avšak souvislost mezi dvěma z nich je patrná hned. Jedná se o výstavu Anny Daučíkové a videoinstalace Daniela Rycharského. Oba umělci vypovídají o queer zkušenosti života ve východní Evropě, sexualitě či konfrontaci s církví a tato témata spíše nepřímo vizuálně zpracovávají.

 

Čtyři hodiny ve tmě

Ačkoliv značnou část tvorby Daučíkové tvoří konceptuální díla, lettristická malba či koláže, její ostravská výstava s názvem Ó a ach a uf. Něco víc k pokrevní pří­-buznosti je kromě jedné fotografické série zaměřená primárně na médium videa, jemuž se autorka věnuje od poloviny devadesátých let. Na rozdíl od předchozích výstav, které mohli diváci a divačky vidět minulý …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě