Nebourejte, transformujte!

O potřebě prostoru a zbytečném bourání moderny

Pritzkerovu cenu letos získalo francouzské studio Lacaton & Vassal dvojice Anne Lacaton a Jeana­-Philippa Vassala. Vytvoření co největšího prostoru za málo peněz je u nich nadřazeno formě a ostatním architektům vzkazují: architektura není pro život tak důležitá, dokážeme se bez ní obejít.

Pritzkerova cena, udělovaná každoročně od roku 1979, je v architektuře respektovaná jako nejvyšší mezinárodní ocenění, jehož význam je přirovnáván k Nobelově ceně. Porota ji uděluje žijícímu architektovi či architektce, „jehož práce vytváří hodnotný příspěvek pro lidstvo a vystavěné prostředí skrze umění a architekturu“. Podíváme­-li se na seznam dosud oceněných tvůrců, můžeme vysledovat, jak se za posledních čtyřicet let proměnil pohled na architekturu i kritéria, na jejichž základě jsou architektonická díla hodnocena.

 

Respekt místo umění

Proměně diskursu se věnovala například analýza v časopise Journal of Architecture and Urbanism, která porovnávala prohlášení po­­rot k jednotlivým laureátům od roku 1979 do roku 2017. V osmdesátých letech, kdy ocenění získali například Richard Meier nebo James Stirling, používaly poroty často výrazy formamodernismus či postmodernismus …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě