Nenaplňovaný potenciál

Potřebujeme hudební a výtvarnou výchovu?

Na hodiny hudební a výtvarné výchovy leckdo vzpomíná jako na oázy klidu v nahuštěném školním rozvrhu. Co však od těchto předmětů očekávat dnes? Mají rozvíjet tvořivost dětí, nebo by spíš měly otevírat dveře do světa umění? Základem smysluplnosti jejich výuky je učitel, který má kulturní přehled. Kde ale takové vyučující brát?

„Odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu (…) jako proces specifického poznání a dorozumívání, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.“ Těmito slovy představuje Rámcový vzdělávací program (RVP) vzdělávací oblast Umění a kultura. Obory, které tato oblast zastřešuje, tedy hudební a výtvarná výchova, jsou součástí školních osnov v českých zemích déle než století. Zůstávají součástí všeobecného vzdělání, přestože se jejich podoba i názvy v průběhu let proměňují.

Obory v RVP nejsou uspořádány hierarchicky. To, které části vzdělání jsou podstatné a které méně, závazné dokumenty neříkají. Neexistuje ani obecný odborný náhled na to, jak vypadají cíle, prostředky a obsahy jednotlivých oborů. Tyto představy vznikají jako součást žité reality, jsou odrazem hodnot společnosti i sdílené zkušenosti. Spojují se v nich osobní zážitky ze školy, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě