A2 – kulturní čtrnáctideník hledá redaktora/redaktorku rubriky výtvarné umění

Ádvojka hledá redaktora/redaktorku rubriky výtvarné umění.

 

Co je to Ádvojka?

Ádvojka, tedy A2, je nezávislý kulturní čtrnáctideník zaměřený na literaturu i další umělecké obory, ale také na společenské dění a vzájemné přesahy obou oblastí a jejich kritickou reflexi. Od roku 2005, kdy A2 začala vycházet, na jejích stránkách publikovaly stovky autorů, redakcí prošly desítky kolegů a stáli jsme u zrodu řady zásadních počinů – ať už se jednalo o knižní či hudební festivaly nebo třeba o komentářový web. Těžištěm nicméně zůstává vydávání časopisu s „novinovým formátem“ a kvalitním obsahem – mezi stálé přispěvatele ovšem nepatří jen respektovaní publicisté, akademičtí pracovníci, umělci, aktivisté a další osobnosti společenského a kulturního dění, ale také začínající autoři.

A2 má pověst levicově zaměřeného média, pro fungování redakce však vždy byla a nadále zůstává zásadní názorová pluralita a otevřenost. Redakční kolektiv A2 se dlouhodobě rozvíjí jako přátelské, rovnostářské, neformální prostředí, na jehož podobě se podílí každý z členů redakce. Asi i díky tomu se daří tento neziskový projekt v trvale podfinancovaném sektoru dlouhodobě udržet.

 

Koho hledáme?

Hledáme kolegu/kolegyni, který/která by do každého čísla – tedy dvakrát měsíčně – zajistil/zajistila jeden nebo dva příspěvky do stránkové rubriky výtvarné umění. Aktuálně jde jen o jednu novinovou stranu (o celkovém rozsahu 6000–9000 znaků), s tím, že do budoucna bychom po dohodě tento rozsah rádi zdvojnásobili (a spolu s tím i honorář). Kromě toho výtvarný redaktor do každého čísla zajišťuje krátkou recenzi aktuální výstavy (o rozsahu 1500 znaků). Jednou až dvakrát ročně bychom pak vybranému tématu spojenému s vizuálním uměním, případně uměleckým provozem věnovali více prostoru v rámci tzv. tématu čísla.

Část obsahu redaktor/redaktorka vytváří sám/sama, především ale oslovuje autory/autorky a spoluurčuje témata příspěvků. Rádi bychom reflektovali aktuální trendy jak v umění, tak na umělecké scéně obecně, případně se kriticky obraceli do minulosti a propojovali recenzní formát a oborovou reflexi s pohledem na širší společenské trendy. Otiskujeme také rozhovory a volnější, „úvahové“ texty. V každém případě nás ale především zajímá vize, s níž by nový redaktor či nová redaktorka přišli.

 

Co by uchazeč/uchazečka měl/měla umět?

Od uchazeče/uchazečky – ať už by šlo o teoretika, kurátora, publicistu, absolventa humanitního či uměleckého oboru nebo o člověka s pracovní zkušeností redaktora – očekáváme schopnost nejen psát, ale také redigovat texty, a to jak po obsahové stránce, tak (alespoň do jisté míry) po stránce stylistické (všechny texty nicméně procházejí ještě důkladnou jazykovou redakcí a korekturou). Dále by se nový kolega/kolegyně měl/měla každé druhé pondělí účastnit odpolední redakční porady, spolupracovat na obsahu časopisu, případně na dalších redakčních aktivitách, a zachovat si odhodlání přežít v drsných podmínkách kulturního prostředí.

 

Platové podmínky a rozsah práce

Odměna je 4000/7500 Kč měsíčně: redaktor/redaktorka dostává 4000 Kč měsíčně za přípravu jedné novinové stránky a jedné minirecenze do obou čísel, která daný měsíc vycházejí. Při nástupu by šlo o jednu stránku, existuje však (námi preferovaná) možnost tento rozsah zdvojnásobit. Jde o práci na smlouvu, která je časově relativně nenáročná, i když pravidelná, dlouhodobá a – kreativní.

 

Termín nástupu

Přelom srpna a září 2022.

 

Dokdy nás můžete kontaktovat?

Krátký text o sobě a své představě vedení rubriky, případně o svém pohledu na A2, pošlete nejpozději do 14. srpna 2022 na adresy [email protected] a [email protected]. V předmětu e-mailu uveďte VÝTVARNÝ REDAKTOR, respektive VÝTVARNÁ REDAKTORKA.