Čefur, nebo Janezek?

Postjugoslávie v prózách Gorana Vojnoviće

Goran Vojnović, slovinský spisovatel pocházející z rodiny bosenských přistěhovalců, vzbudil pozornost svým románem Proč na tebe každej sere aneb Čefurové, raus!. Nedávno vyšla v češtině i jeho próza Moje Jugoslávie, jejíž protagonista se vydává na cestu po bývalé federaci, aby se dopátral temné minulosti svého otce.

Ve svém prvním románu, který vyvolal zemětřesení nejen na slovinské literární scéně, Goran Vojnović zachytil zeitgeist lublaňských Fužin, „největšího sídliště v bejvalý Jugošce“. Ve Slovinsku, poslušné semiperiferii, které se podařilo úspěšně integrovat do lepší, evropské, schengenské společnosti, roli problematických a nepřizpůsobivých Druhých zastávají přistěhovalci z bývalé Jugoslávie, pejorativně nazývaní čefurové (podle hanlivého turcismu čifut, jenž označoval osoby židovského vyznání).

Román nazvaný Proč na tebe každej sere aneb Čefurové, raus! (Čefurji raus!, 2008; česky 2011) sleduje život druhé generace přistěhovalců, která se snaží uspět uprostřed směsi kulturní segregace, předsudků většinového obyvatelstva a neustále se vracejících zděděných identitárních traumat, zatímco jejich kulturně nedokonale asimilovaní rodiče se pořád nezbavili neohrabaného projevu v novém jazyce, špatného přízvuku a buranských zvyků. Sídliště Fužine se svým kýčem, zlatými šperky, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě