Se zavřenýma očima

Luigi Nono na operním bienále NODO

Součástí letošních Dnů nové opery byla česká premiéra Prometea italského skladatele Luigiho Nona. Ambiciózní kompozice pracující s prostorem je mimo jiné kritikou dominance vizuálního vnímání. Jak se italskému „intelektuálnímu revolucionáři“ dařilo skloubit politická a umělecká stanoviska? A jak vypadalo ostravské uvedení skladby?

Koncem června proběhl šestý ročník operního bienále NODO neboli Dnů nové opery Ostrava. Nová díla mladých autorů střídaly opery starších skladatelů. První den to byl Salvatore Sciarrino a jeho Superflumina (2010), o dva dny později spiritus agens celého bienále Petr Kotík se svými Many Many Women (1978) a festival zakončilo provedení náročného díla italského skladatele Luigiho Nona Prometeo s podtitulem Tragedia dell’ascolto (1985), tedy tragédie slyšení či naslouchání.

 

Akustické multistereo

V čem však ono tragično spočívá? Zatímco muzikoložka Nuria Schoenberg­-Nono, vdova po skladateli (která se k diskusi v předvečer ostravského provedení připojila online z Benátek), chápe tento pojem jednoduše jako poctu antickému dramatickému žánru, autor scénické realizace Jiří Nekvasil si myslí, že atributy tragédie v tomto případě mají být patrné jen v rovině poslechu, nikoli v rovině akce či vizuálních podnětů. Spolu s Davidem Bazikou tak pro Trojhalí Karolína navrhli statickou scénu konvenující s industriální atmosférou prostoru: zatímco hudebníci byli usazení na valnících a korbách nákladních vozů rozmístěných po obvodu haly i na pódiu uprostřed, posluchači seděli uvnitř tohoto půdorysu, přičemž židle byly natočeny různými směry.

Prometeo je ambiciózní prostorová kompozice pro mnoho skupin instrumentalistů i vokalistů. „Akustické multistereo“ klade obrovské nároky na všechny zúčastněné a jeho provedení řídili – z vysokozdvižných vozíků – hned dva dirigenti: Jiří Rožeň a Petr Kotík. Do sálu se vměstnalo šest vokálních sólistů, dva orchestry (Ostrava New Orchestra a Ostravská banda), smíšený sbor Canticum Ostrava, narátoři, recitující do abstraktních zvukových mas úryvky z Aischyla, Sofokla, Nietzscheho nebo Hölderlina, a zvukoví umělci, kteří v reálném čase ­přenášeli akustický zvuk orchestru do reproduktorů. Výsledkem byl příjemně matoucí prožitek, jenž konvenoval s tichou a tajuplnou hudbou i libretem plným nedořečených myšlenek. Vokální fragmenty, které místy evokovaly renesanční tradici benátských dvojsborů, čas od času splynuly v líbezném souzvuku, načež se znovu vpily do složitého a prchavého přediva zvuků. Nejlépe ovšem Nonovo sofistikované bezčasí vyznělo v momentě, kdy si člověk dovolil tuto „tragédii pro uši“ zakoušet se zavřenýma očima.

Muzikoložka Pauline Driesen v souvislosti s podtitulem opery poukazuje na Nonovu kritiku dominance vizuálního vnímání. Nono se domníval, že masmédia v lidech ubíjejí kritické myšlení i revoluční potenciál – dělníci podle něj při sledování televize zapomínali na své rozhořčení a bezpráví na nich páchané. Chtěl proto vytvořit scénické dílo, ve kterém bude vizuální stránka druhořadá. V Prometeovi hraje vedle poslechu stěžejní roli prostor – nejenže každý posluchač slyší něco jiného v závislosti na tom, kde sedí, ale také akustika každého místa (premiéra byla v benátské bazilice svatého Vavřince) vytváří novou verzi Prometea. Dílo tak nikdy nedojde definitivního tvaru, stejně jako se nikdy nezavrší Prométheův boj proti zkostnatělým pořádkům a autoritářským bohům. Přilétají noví orli a játra dorůstají novým rebelům.

 

Prominent a enfant terrible

Není těžké pochopit, že Nono do Prométheova příběhu promítal vlastní život. Prominent a zároveň enfant terrible letních kursů nové hudby v Darmstadtu byl nepřehlédnutelnou figurou své doby. Jeho díla byla silně politicky angažovaná, jeho texty nesmiřitelné, ne­-li militantní. Intelektuální revolucionář tehdy propadl dojmu, že avantgardní hudba dokáže změnit chod společnosti. Snad to ani nebyla domýšlivost – když se v roce 1961 uskutečnila v Benátkách premiéra Nonovy opery Intoleranza, nejenže v sále došlo ke skandálu vyprovokovanému krajně pravicovými radikály, ale rozproudila se celonárodní diskuse, která vedla až k intervencím v senátu, při nichž socialistka Giuseppina Palumba označila operu za veřejnou urážku. Postupem času nicméně soudobí skladatelé ztráceli politickou relevanci a jejich díla se dostávala na okraj zájmu. Nono to musel bezpochyby vnímat. Věčný rozpor mezi touhou po utopické beztřídní společnosti a realitou všedního dne ho dovedl až k tvůrčí krizi na konci sedmdesátých let. Když ji překonal, jeho hudba byla tichá, introspektivní a vycházela z hloubky, do které lze jen stěží nahlédnout.

Dodejme, že Nono byl několikrát v Praze. Podle vzpomínek amerického skladatele Martina Bresnicka i v roce 1970. Na setkání skladatelů tehdy velebil Marxe a pouštěl elektroakustickou skladbu Non Consumiamo Marx, založenou na nahrávkách z pařížských ulic roku 1968. Nulové pochopení pro lokální kontext vedlo k tomu, že většina lidí odešla ze sálu. V dnešní době lze Nonovy skladby i texty – včetně těch nejradikálnějších – hodnotit s větším nadhledem a s kritickou zvědavostí. Potřeba vytvářet angažované umění roste. Zeitgeist definovaný sílící geopolitickou nestabilitou a všudypřítomností dopadů klimatické krize k tomu přímo vybízí.

Autor je hudební publicista.

NODO / Dny nové opery Ostrava. 25.–30. 6. 2022.