Hozeni přes palubu

Jak si vytváříme segregované školy

Začleňování ukrajinských žáků do českých škol neprobíhá zdaleka tak hladce, jak předpokládají přijaté právní úpravy. Někdy to může vést až k segregaci namísto požadované integrace. Ve výsledku pak strádají všechny děti bez rozdílu.

Válečná situace na Ukrajině spojená s příchodem uprchlíků, které obyvatelé Česka přijímají s větším pochopením než imigranty jiné barvy pleti, vytvořila velký tlak na české školství, jež se zároveň nachází v období proměny rámcových vzdělávacích programů a v mnoha místech se potýká i s nízkou kapacitou školských zařízení. Ve druhém polo­letí minulého školního roku se školy snažily situa­ci řešit, jak nejlépe uměly, žáci se začleňovali do třídních kolektivů a zároveň byly zřizovány adaptační skupiny, v nichž se měli sžít s českým prostředím a naučit se alespoň základy českého jazyka.

V červnu byl přijat „zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“, který stanoví, jak má být o uprchlické děti postaráno. Jedním z bodů, které tato norma zavádí, je rozšíření kapacity tříd z pětadvaceti na třicet žáků (jde o návrat k takzvané rejstříkové kapacitě). Zákon zároveň nařizuje povinnou …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě