Roman Kanda: Český literárněvědný marxismus

Host – ÚČL AV ČR 2021, 264 s.

Pokud se dnes někdo rozhodne napsat práci o literárněvědném marxismu, vydává se na pole, na kterém toho nebylo po roce 1989 mnoho vykonáno. Navíc musí počítat s tím, že na jeho dílo může být stále ještě nahlíženo skrz prsty už jen pro samotný pojem marxismu. Ale možná i to byly důvody, proč se literární vědec Roman Kanda v knize Český literárněvědný marxismus s podtitulem Kapitoly z moderního projektu do takového podniku pustil. Marxistický „projekt“ je tu nahlížen z perspektivy zásadních literárněvědných témat – nikoliv tedy v přísně chronologickém výkladu, ale v rámci kategorií typu proletářské umění versus socialistická kultura či avantgarda versus socialistický realismus nebo přes různé související koncepce. Kanda sleduje jejich vývoj a diskuse kolem nich od dvacátých let 20. století až do doby pozdní normalizace, kdy došlo k oživení socialistického realismu. Zásadní tezí, která prostupuje celou knihou, je chápání literatury nikoli jako umělecké formy nebo struktury, nýbrž jako výrazu společenského vědomí. Literatura je tak brána jako součást širšího celku, což ostatně autor dostatečně ukazuje na teoretických i uměleckých textech. Možná se v tomto přístupu skrývá i poselství pro dnešek. Dodejme, že ve stejné době jako Kandova monografie vyšlo také Čtení o Bedřichu Václavkovi, pod nímž je Kanda podepsán jako editor, což je dokladem jeho dlouhodobějšího badatelského zaměření. A svědčí to také o obnoveném zájmu o téma marxistické kritiky, především té meziválečné. Doufejme, že podobných titulů bude přibývat.