George Radojčič: Bitvy o velkou lásku

Galerie Art brut Praha, 26. 10. – 3. 12. 2022

Budova nově otevřené Galerie Art brut Praha, kterou najdete na Novém Městě vedle kostela sv. Václava na Zderaze, připomíná s určitou dávkou fantazie miniaturu berlínské Borosovy sbírky. Nejedná se, jako v německém případě, o bunkr z druhé světové války přestavěný za účelem prezentace soukromé sbírky současného umění, ale o bývalou budovu výměníku plynu z padesátých let, která navzdory svému původnímu účelu působí podobně nedobytně. Uvnitř se ale nachází jen jedna výstavní místnost menšího rozměru. Provozovatelem je spolek Altán Art, dlouhodobě se zaměřující na tvůrce „surového umění“, kteří se pohybují mimo výtvarný mainstream. V prvním plánu galerie představuje autory z kulturně komunitního centra Ateliér radostné tvorby na Letné, provozovaného zmiňovaným spolkem, ale do budoucna plánuje spolupráci s umělci i mimo tento okruh. Právě probíhající výstava vyznívá svým tématem současně – George Radojčič ve svých malbách i kresbách zpracovává téma války, jehož se drží delší dobu, ať již prostřednictvím svých dětských vzpomínek na válku v Jugoslávii či díky zálibě v antických mýtech, dějinách starověku a soudobé sci­-fi. Na jedné straně prostoru galerie najdeme válečné bitvy, v nichž se jednotliví bojovníci slévají v jednolitou masu, postupně skoro nerozeznatelnou od masy nepřítelovy, na straně druhé pak figury jednotlivců, za nimiž se skrývají osobní zkušenosti nebo příběhy o hledání dobra a zla. Díla kromě motivů spojuje i notná dávka úpornosti a zaujetí.