Marianna Placáková

Vystudovala dějiny umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a pokračuje dále v doktorandském studiu na FF UK. Zabývá se genderovou problematikou v umění během státního socialismu. Píše články a jednou za čas připraví výstavu.

články autora

Hledání místní zkušenosti

Vznik feministického vědomí československých umělkyň

O Daně

Vzpomínky Dani Horákové O Pavlovi

Jsme skutečně emancipované?

S Liborou Oates­-Indruchovou o feminismu v české kultuře