Kousnout se do jazyka

Calvinovy Kosmické grotesky a Palomar

V češtině nedávno vyšly další dvě experimentální prózy Itala Calvina – soubor povídek Kosmické grotesky a žánrově neukotvený Palomar. Obě jdou na samotnou mez vypravěčství, vtahují do hry astronomické teorie i filosofické spekulace, a přesto dokážou nabídnout postřehy platné i pro naši každodennost.

Do češtiny nově přeložené prózy Itala Calvina – soubor povídek Kosmické grotesky (Le cosmicomiche, 1965; česky nekompletně 1968, kompletně 2021) a meditativní text Palomar (1983, česky 2021) – tvoří společně se slavným autorovým románem Když jedné zimní noci cestující (1979, česky 1998) až překvapivě homogenní celek vzájemně se zrcadlících textů. Stejně jako jmenovaný román jsou Kosmické grotesky radikálním literárním experimentem, který se vás nesnaží šokovat tím, co všechno lze napsat – naopak se tváří jakoby nic, zatímco vy nevycházíte z údivu nad tím, co jste schopni číst. Palomar je pak možná jakýmsi epilogem poté, co už vypravěč všemi možnými způsoby odvyprávěl, co mohl, a hledá konečně klid. Česká vydání Calvinových próz jsou mimořádně záslužná a nutno přiznat, že krátké, ale precizní doslovy Jiřího Pelána mě vlastně odsuzují k roli pouhého komentátora těchto doslovů.

 

Imploze

Začněme z hlediska chronologie od konce. Palomar je podivný text, který nemá cenu vměstnávat do žánrových kategorií. Calvino tak dlouho žongloval se žánry, až se mu jednoho dne – ať už schválně nebo omylem – rozkutálely. Inspirací pro jméno Palomar je stejnojmenná kalifornská observatoř, která na konci padesátých let dokončila unikátní desetiletou prohlídku oblohy. Palomarovým antagonistou měl být Mohole, tedy postava opět inspirovaná vědeckým projektem, tentokrát však hlubokomořským vrtem. Dohromady mělo jít o encyklopedický všezahrnující soubor 155 povídek, z nějž ovšem zůstal jen fragment a Mohole se příznačně vytratil, neboť Calvino prý nebyl schopen náležitě zaujmout jeho pozici jako vypravěče. Textů nakonec vzniklo mnohem méně, i tak ale dostaly katalogové číslování, a tím i formální kategorizaci.

Observatoř Palomar disponovala ve své době největším teleskopem a postava pana Palomara do značné míry ztělesňuje živý teleskop hledící na předměty i jevy a jejich vztahy nejprve v detailu a potom v čím dál větší abstrakci. Katalog začínáme pozorováním mořské vlny – jediné vlny, kterou se však Palomarovi nedaří oddělit od ostatních, takže jeho analýza selhává. Je stále lapen mezi vjemy a touhou je interpretovat, což alegoricky vyjadřuje komentář k Palomarovu sledování kopulujících želv: „Erós je program, který běží v elektronických klubkách vědomí, ale vědomí je také kůže: kůže dotýkaná, viděná, vzpomínaná.“ Končíme meditací nad modely rámujícími naše vnímání, objektivitou vnitřku a vnějšku, okamžiků a eonů vesmíru, až dojdeme ke smrti. Smrt totiž není podle Calvina jen bodem, po kterém už nic nepřijde, ale také bodem, který reinterpretuje všechny předchozí činy a události, takže prožité okamžiky změní své významy, důležitost, polaritu: tak jako u kolabující hvězdy je implozí.

 

Součást všehomíra

Obě knihy, Palomara i Kosmické grotesky, pojí nakonec tento pocit souvztažnosti s vesmírem, se vším, co jest (tedy i s tím, co bylo a bude), a to bez veškeré new age esoterie. Dnes, kdy je pro smysluplnou diskusi a pochopení environmentálních změn na celoplanetární úrovni potřeba úplně změnit měřítko a perspektivu, jde v mnohém o vizionářský přístup. Calvinova metoda je prostá a dokonalá – autor vezme konvence vyprávění a použije je proti vám, aby vám ukázal svět, který byste předtím považovali za nesdělitelný. Antimimetické psaní, o němž mluví Pelán, by se dalo označit spíš za metarealistické. Ono totiž (jako ostatně takřka každé psaní) mimetické pořád je v tom smyslu, že zapojuje vyprávění s aktéry a událostmi. Používá je ale pro entity jinak zcela neuchopitelné. Vypravěč sám upozorňuje čtenáře na to, že jazyk, který používá, je k vyjádření toho, co chce sdělit, zcela neadekvátní. A to nejen ve smyslu neexistence vhodných pojmů, ale i neodpovídající strukturou. Je to trochu jako umístit před film disclaimer, že nejen události a postavy, ale i prostředky a zřetězení událostí do libovolného lineárního pořádku jsou smyšlené.

Podstatný je hlavně efekt tohoto postupu. Qfwfq, vypravěč a všudypřítomný, věčný a stále se proměňující subjekt, vás jako přímý účastník provede zrodem vesmíru, vznikem prvního znaku, epizodami z evoluce zvířat, hornin a galaxií. Krom toho, že jsou jednotlivé povídky vtipné a malebné (i když druhá část knihy trochu ztrácí dech jak v tématech, tak ve výrazu), zprostředkovávají to, čemu se říká hluboký čas. Třeba až poeovsky laděná příhoda s posíláním si reakcí na vzkaz „Já tě viděl“ pomocí cedulí a teleskopů do vzdálených galaxií, které se od sebe navíc čím dál tím rychleji vzdalují, zahrnuje stovky milionů let, a přitom nám připomene běžný den na sociálních sítích. Jindy zas procházíme geologickými vrstvami a materializovaný čas máme přímo pod nohama.

Druhou cennou zkušeností je zaujímání perspektiv ne­-lidských tvorů či entit. Pochopitelně jsou všechny antropomorfizované a biologicky nesmyslné, právě z toho ovšem pramení komický a místy pohádkový efekt, a když se Calvinovi zadaří, objevují se nečekané detaily, které najednou změní celé abstraktní vyznění do realistické scény, jako v povídce Vše v jednom bodě. Doslova všechno je zde nahloučeno v jediném bodě před vznikem vesmíru a myšlenka prostoru je nemožná, dokud k ní neotevře cestu věta: „Chlapci, mít tak trochu víc místa, jak ráda bych vám udělala tagliatelle!“ Nečekejte ale od Kosmických grotesek popularizační výklad historie vesmíru, jde skutečně o knihu pohádek (a vzhledem ke Calvinovu členství ve skupině Oulipo také stylistických cvičení), u kterých je uveden i inspirační zdroj v podobě citátu z různých astronomických teorií. Calvino vás tak vlastně nechává nahlédnout až do kuchyně.

 

Netflix & chill

Hodně Calvinových postřehů a nápadů je až děsivě aktuálních. Když Palomar komentuje kosy na zahradě, jak po sobě „tweetují“, ale přitom jsou k sobě hluší, a ptá se, jestli je to u lidí jinak, dostávají abstraktní a řekněme archetypální kontury hmatatelnou podobu. Hned u první povídky Kosmických grotesek (Vzdálenost měsíce) si zase řeknete, že sledovat Stranger Things byla opravdu ztráta času, když Calvino dokáže na několika stránkách vystřihnout nejlepší vizuální nápady celé série. Prorocky znějícím moudrem pro internetovou dobu je pak Palomarova věta: „Za doby a v zemi, kde jsou všichni nezadržitelně puzeni, aby dávali na vědomí své názory a soudy, si pan Palomar navykl kousat se třikrát do jazyka, než dá průchod jakémukoli tvrzení.“

Calvinovo přibližování minulosti tak dávné, že ještě ani nebyl čas, však zároveň nezamýšleně provází i minulost nedávná, která z textů šedesát let od jejich vzniku vystupuje o to výrazněji. Přestože by Calvino rád o postavě Qfwfq uvažoval jako o potencialitě, nezbývá mu než ho nadít výhradně mužským rodem, touhami a atributy. Přes veškerou snahu zaujmout pozici ne­-lidského vypravěče omezuje Calvina samotná žánrová i obecně literární kazajka a schémata s ní spojená. Proto tu najdeme milostný trojúhelník, dobývání přízně nepřístupné ženy nebo žárlivost vůči nevěrnici. Současně jsou ženské postavy téměř výhradně objektifikované, sexy, pasivní, mateřské – přesně jako u Pepka námořníka, kterého Calvino sám v žertu uvádí jako jeden z inspiračních zdrojů. Těžko mu to vyčítat, takový je koneckonců i náš svět a naše literatura, na druhou stranu ale není potřeba dělat, že to nevidíme, když už jsme se dali do rozšiřování obzorů. Takže, mládeži, než se půjdete v oprávněném rozhořčení přilepit na Slovanskou epopej, zkuste se začíst do Kosmických grotesek a Palomara. Třeba získáte širší perspektivu a možná vás napadne něco účinnějšího.

Autor je komparatista a biolog.

Italo Calvino: Kosmické grotesky. Přeložila Kateřina Vinšová. Dokořán, Praha 2021, 232 stran.

Italo Calvino: Palomar. Přeložil Jiří Pelán. Dokořán, Praha 2021, 120 stran.