eskA2látor 3

Vládnoucí pětikoalice se chystá prosadit korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí. Vzhledem k předchozím výsledkům voleb si pravice namlouvá, že za hranicemi má rezervoár stovky tisíc hlasů. Samotná volba ale přináší řadu komplikací: nelze zcela zařídit její tajnost a pádná je i námitka, že občané žijící v cizině rozhodují o politické reprezentaci, která nemá přímý vliv na jejich život. Především u voleb do poslanecké sněmovny, v nichž se hlasy započítávají do kraje určeného losem, to může mít nepěkné důsledky. Přitom existují migranti, kteří žijí na českém území už dlouhá léta, a jejich volební práva nikoho nezajímají. Jedno menší „privilegium“ mají unijní občané, kteří mohou hlasovat do obecních zastupitelstev. Ale Ukrajinci či Vietnamci nemohou ani to. Dokonce ani levice si neuvědomila, že se jedná o nemalou část pracujících, jejichž zájmy chce, alespoň podle vlastních prohlášení, bránit.