#04/2022

československá radikální levice

editor
Vydání: 16/2/2022
editorial

Když se v Česku řekne „levice“, natož radikální, mnoho lidí si vybaví jen čtyřicetiletou vládu KSČ, případně gulagy, které by údajně chtěli stavět levičáci současní. Aktuální číslo si nicméně všímá především těch zasunutých proudů československého politického myšlení, které stály ještě za Rakouska­-Uherska pod černorudou vlajkou nebo později pod rudým praporem neváhaly kritizovat politiku KSČ (někdy i z pozic členů této strany). Historik Jan Mervart v rozhovoru konstatuje, že tradice nezávislého socialismu a levého libertariánství u nás zažila dvojí vymazání: jedno provedl reálně socialistický režim a k druhému došlo v devadesátých letech, kdy na společenské i akademické úrovni cokoli s přídavným jménem „levicový“ budilo nedůvěru. V případě českého anarchismu, o němž píše Ondřej Slačálek, se zdá, že jeho příběh se od dvacátých let minulého století na dlouhá desetiletí omezil pouze na ideové ozvěny u několika myslitelů a hnutí na svou obrodu muselo čekat víceméně až do konce osmdesátých let. Roman Kanda se zamýšlí nad vztahem české umělecké avantgardy k radikální levici a zvláštní zřetel přitom věnuje jejím teoretikům. Pavel Siostrzonek zase přibližuje myšlení a osudy komunistických „odpadlíků“ Záviše Kalandry a Josefa Guttmanna. Neradi bychom ale vzbudili dojem, že za neúspěchy radikální levice může pouze KSČ, případně pozdější devadesátkový antikomunismus. Do určité míry si svou marginalitu přivodila vlastními chybami. Jak říká k charakteru české levé opozice Jan Mervart: „Důraz na letáky, texty, provolání, prohlášení, manifesty, a žádná skutečná ‚revoluce‘.“ A my můžeme dodat, že to vlastně platí až do dnešních dnů.

komentář

Nerovnost zabíjí

...
recenze čísla

Vzpírající se postava

Petr Uhl o demokratické a beztřídní společnosti

...
literatura

Diplomatická space opera

Jak se vyrovnat s globálními kulturními konflikty

Je lhostejné, co píšu

Canettiho smrtící myšlenky o smrti

Jen si to tak trochu přenastavíme - literární zápisník

Motor, slunce a oblaka - básnická redukce

Vidieť ženy „načerveno“

Novinárka Jožka Jabůrková a utváranie triedneho vedomia žien

...

Vyprávěním proti zkáze

Don Quijote podle Štěpána Kučery

film

Uprchlická krize vyprávění

Animovaný dokument Utéct

...
divadlo

Princi, králi, rytíři

S Frédéricem Nauczycielem o voguingu a barokní hudbě

hudba

Do vlastních řad - hudební zápisník

Jak nebýt vlastním revivalem

Debutové album valašského „discoegopunkera“

Romeo z klubu

Hyperpopové písničkářství Segy Bodegy

výtvarné umění

Vrahem je zahradník, ne feminismus

K otázce politiky identity a kulturalizace levice

galerie
esej

Jediná hanba: nebránit se útlaku

Příběhy českého anarchismu

...
rozhovor

Oživit zapomenuté hlasy

S Janem Mervartem o československé radikální levici

...
beletrie

Neklid

zahraničí

Od koalice po absolutní většinu

Portugalsko po předčasných volbách

par avion

Z čínských médií vybral Filip Jirouš

společnost

Hnutí revoluční mládeže

Normalizační proces s radikálními studenty

...

Viděno s předstihem

Egon Bondy jako kritický diagnostik doby

...

Za novou internacionálu

Proti kapitalismu, fašismu a SSSR

...

Za pokrok a svobodnou imaginaci

Umělecká avantgarda a radikální levice

...
odpor

Ekonomická rozvaha v klimatickém aktivismu - ultimátum

...

Proti alkoholismu

Masová kultura – soumrak sdružování dělníků

minirecenze

Darcy van Poelgeest, Ian Bertram: Ptáčátko

...

HTRK: Rhinestones

...

Jan Boháč: Marnosti úniku

...

Lidmila Kábrtová: Čekání na spoušť

...

minirecenze

eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...

eskA2látor 4

eskA2látor 5