Arthur Machen: Pahorek snů

Přeložil Patrik Linhart

Malvern 2022, 196 s.

Pahorek snů, poprvé vydaný v roce 1907, je jakousi alternativní autobiografií britského hororového klasika Arthura Machena. Děj jeho vrcholného díla se odehrává ve Walesu, ve smyšleném městě inspirovaném autorovým rodištěm Caerleonem, kdysi římskou pevností. Hlavním hrdinou je citlivý mladík Lucián Taylor, kterého starověká římská pevnost stojící na imaginárním „pahorku snů“ láká do nitra svých hradeb. Vyprávění sleduje osudy mladého muže, který v dospělosti odešel do Londýna, kde se pokoušel prorazit jako spisovatel. Po počátečních úspěších ale podléhá deziluzi a upadá do depresí, ze kterých hledá únik ve snění a mystických vizích. Během nich se prochází po ulicích starobylého města, hovoří s jeho obyvateli a naslouchá jejich příběhům. Je zřejmé, že mystik a okultista Machen obdivoval antické památky ve svém rodném Walesu. Dokonce zdejší ruiny římských sídel přirovnával ke ztracené Atlantidě, kam promítal své – …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě