Robert Ervin Howard: Dobrodruh Conan

Přeložil Roman Tilcer

Argo 2022, 472 s.

„Při psaní těchto příběhů jsem měl vždycky pocit, že jsem Conanova dobrodružství nevymýšlel, ale spíš zaznamenával tak, jak mi je vyprávěl. Proto tolik přeskakují a nenavazují na sebe. Když běžný dobrodruh nahodile vypráví o svém divokém životě, obvykle se nedrží předem připraveného plánu, kdežto líčí příhody notně vzdálené v čase i prostoru, jak mu zrovna přijdou na mysl.“ Tyto věty napsal Robert E. Howard v dopise otištěném ve sborníku Dobrodruh Conan. Citát přesně vystihuje, v čem je nové vydání slavných conanovských povídek výjimečné. Kniha obsahuje překlady Romana Tilcera, který ovšem nevycházel z pozdějších upravených vydání tak jako Jan Kantůrek, v jehož podání jsme Conanovy příběhy v češtině četli doposud. Pozdější Howardovi editoři totiž pozměnili text původních povídek tak, aby byl vytvořen základ pro celkový Conanův životopis, do nějž pak mohli vkládat svou vlastní prózu z cimmeřanova života. Originální Howardovy …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě