Kde všude je Bosna?

Debutový román postjugoslávské spisovatelky Lany Bastašić Chyť toho králíka získal Cenu Evropské unie za literaturu a patří mezi nejzajímavější tituly z neprivilegované části našeho kontinentu. Nyní si můžeme vyprávění o cestě dvou žen z Mostaru do Vídně přečíst v českém překladu.

Když o sobě Danilo Kiš na sklonku svého života i společného jihoslovanského státu mluvil jako o posledním jugoslávském spisovateli, bylo to poněkud předčasné. Za jugoslávskou autorku se občas označovala i letos zesnulá Dubravka Ugrešić a totéž by se dalo říct o její mladší kolegyni a přítelkyni Laně Bastašić, která v době rozpadu federace teprve začínala chodit do školy. Pokud se narodíte v chorvatském Záhřebu do srbské rodiny, jež záhy odejde do srbské části Bosny, a pak studujete v Bělehradu, můžete být bosenskou, chorvatskou i srbskou autorkou, a zároveň všude máte cizí přízvuk. Tragický osud rodné země je pozadím jejího románu Chyť toho králíka (Uhvati zeca, 2018), třebaže se v něm o válce mluví jen nepřímo.

Próza už svým názvem (a také mottem) odkazuje na Carrollovu Alenku v říši divů (1865, česky 1931) a je jen na čtenáři, kam až se paralelami nechá vést. Začít může třeba přemýšlením nad tím, nakolik se úvodní cesta vypravěčky Sáry z Dublinu do Mostaru pobodá pádu do …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě