Jak porozumět řeči plakátu

Vizuální jazyk reklamy a propagandy v letech 1890–1938

Výstava Řeč plakátu v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu přináší výběr z archivní sbírky, uspořádaný do tří tematických bloků: umění, reklama a ideologie. Časové rozmezí vzniku vystavených exemplářů odpovídá době, kdy byl plakát hlavním propagačním médiem.

Plakát dominoval ulicím moderních velkoměst jako nejrozšířenější komunikační prostředek až do nástupu masových médií typu rozhlasu a později především televize. Vzestup jeho významu byl v Belle Époque společensky podmíněn jednak potřebou reagovat na zvyšující se kupní sílu širokých vrstev, jednak nástupem masového dělnického hnutí, jemuž sloužil za hlavní nástroj propagandy. Tuto historickou podmíněnost společenského významu plakátového média se kurátorka výstavy Řeč plakátu Lucie Vlčková snaží do jisté míry reflektovat, a tři tematické bloky exemplářů (umění, reklama a ideologie) jsou proto časově rozvrženy do období let 1890 až 1938.

 

Dívka s divadelními sluchátky

„Na konci 19. století však obraz ženy nepředstavoval jen prvoplánově atraktivní složku plakátu, byl současně symptomatickým projevem dalekosáhlých proměn genderové hierarchie společnosti a manifestací nastupující ženské emancipace,“ informuje jedna z anotací bloku uměleckých plakátů, jež …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si A2 v elektronické podobě